دستيابي به نرخ رشد سرمايه‌گذاري 4.1 درصدي در سال 1396

تهران-ايرنا- رييس كل بانك مركزي از دستيابي به نرخ رشد اقتصادي 7.3 درصدي و ارزش افزوده مثبت تمام گروه‌ها وسرمايه‌گذاري 4.1 درصدي در سال 1396 خبر داد.

به گزارش روز جمعه پايگاه اطلاع رساني دولت، ولي الله سيف اظهار كرد: مخالفان وكساني كه منافعشان با اقدامات اصلاحي بانك‌ مركزي به خطر ميافتد طرفدار تغيير اينجانب هستند و در اين خصوص جوسازي و شايعه پراكني مي‌كنند.
وي ادامه داد: البته از نظر اينجانب فرقي نمي كند كه ماموريت در چه زماني خاتمه مي يابد؛ آنچه براي ما مهم است اين است كه با جديت تمام از هيچ كوششي براي انجام وظايف و امور محوله دريغ نورزيم.
رييس كل بانك مركزي تاكيد كرد: رانت‌خواران و قانون‌شكناني كه با جديت و قاطعيت بانك مركزي مواجه شده اند، از اين شرايط راضي نبودند و نيستند و بنابراين سعي مي‌كنند تمام مسيرهاي ممكن را بي آزمايند تا شايد راهي بيابند و به مقصود خود برسند.
رييس بانك مركزي تصريح كرد: عزم راسخ داريم كه تا آخرين لحظه به حول و قوه الهي و بدون ترس و نگراني بايستيم و مسير درست خودمان را پيش ببريم.
سيف توضيح داد: واقعيت مهمي كه غالبا آگاهانه يا از روي ناآگاهي ناديده گرفته مي شود درجه استقلال بانك مركزي در نظام اقتصادي كشور و نيز حيطه اختيارات اين بانك در نظام پولي و بانكي به ويژه در بعد نظارت بر بانكها در مقايسه با موقعيت بانك مركزي در اغلب كشورهاست كه مستقيما بر اثربخشي بانك مركزي موثر است. در اين شرايط حداقل انتظار از اصحاب رسانه و تحليل گران مستقل اين است كه به اصل منطقي سنجش عملكرد متناسب با اختيارات، توجه حرفه اي داشته باشند.
شبك**1983**3404

سرخط اخبار سیاست