جنگ 33روزه اسطوره شكست ناپذيري اسرائيل را فرو ريخت

بيروت-ايرنا- معاون دبيركل حزب الله لبنان در سالگرد جنگ 33روزه گفت كه يكي از نتايج اين جنگ فرو ريختن اسطوره شكست ناپذيري ارتش اسرائيل بود.

به گزارش ايرنا، شيخ «نعيم قاسم» روز پنجشنبه در مراسمي در بيروت با اشاره به دوازدهمين سالگرد جنگ 33 روزه گفت: پس از اين جنگ كودكان ما هم فهميدند كه ارتش اسرائيل توهم قدرت دارد و رزمندگان باشرف مي توانند با ايستادگي در مقابلش، آن را فرو بريزند.
در تابستان سال 2006 ميلادي (1385 خورشيدي) ميان لبنان و رژيم صهيونيستي جنگي خونباري در گرفت كه 33 روز به طول انجاميد. حزب الله نقش اصلي در مقاومت در مقابل حملات صهيونيست ها را داشت.
اين جنگ 6سال پس از خروج نظاميان صهيونيست از جنوب لبنان رخ داد.
شيخ قاسم گفت: «جنگ تموز» يك جنگ عادي همچون جنگ هاي ديگر نبود. اين جنگ يك جنگ بيهوده اي كه رخ داد و تمام شد هم نبود، بلكه يك نقطه عطف تاريخي در لبنان و منطقه است ، چرا كه پس از اين جنگ با دشمن صهيونيستي بود كه با نتايج كاملا متفاوتي رو به رو شديم.
معاون دبيركل حزب الله گفت، يكي ديگر از نتايج جنگ 33 روزه اين است كه مقاومت اين معادله را تثبيت كرد كه از اين پس ابعاد دردناك درگيري به داخل رژيم صهيونيستي هم كشيده مي شود؛ اين در حالي است كه در همه جنگ هاي پيش از آن، درگيري در طرف مقابل رخ مي داد و مناطق اشغالي خارج از محيط درگيري بود. اما اين نبرد به داخل رژيم صهيونيستي كشيده شد و آنها بيش از آنچه پيش بيني مي كردند ضربه خوردند و هنوز آثار درد آن جنگ بر انتخاب هاي سياسي آنها حاكم است و به همين دليل آنها ترجيح مي دهند تاجايي كه ممكن است از جنگ و تجاوز بپرهيزند.
شيخ قاسم، نتيجه ديگر جنگ 33 روزه را در موفقيت مقاومت در زنده كردن اميد ملت ها براي آزادسازي كامل و فراگير مناطق تحت اشغال دانست.
وي خاطرنشان كرد: ملت هاي منطقه به اين توانايي رسيده اند كه گزينه هاي خود در راه استقلال را پيش بگيرند و وابسته به استعمار و استكبار چه از نوع شرقي يا غربي نباشند.
معاون دبيركل حزب الله، مقاومت را تنها راه حل و جايگزين در مقابل راه حل هاي سياسي مبتني بر تسليم دانست و تاكيد كرد: تنها راه رويارويي مقابل «معامله قرن» مقاومت است.
«معامله قرن» به طرح سازش ميان فلسطينيان و رژيم صهيونيستي گفته مي شود كه قرار است به زودي از سوي آمريكا ارائه شود. پايتخت بودن قدس براي رژيم صهيونيستي، تشكيل كشور فلسطين بدون نيروي نظامي و مخالفت با بازگشت آوارگان از جمله عناصر اصلي اين طرح گفته شده است.
شيخ قاسم افزود: با مقاومت، معامله قرن حتي اگر همه دنيا با آن موافق باشند، پيش نخواهد رفت.
خاورم**2054*شبس*1613