هر سه ازدواج در سمنان يك مورد به طلاق منجر مي شود

سمنان ايرنا- مديركل بهزيستي سمنان اعتياد را اولين و طلاق را دومين آسيب اجتماعي در اين استان برشمرد و گفت: در اين استان از هر سه ازدواج يك مورد به طلاق منجر مي‌شود.

به گزارش ايرنا، عليرضا ايزدپور روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگاران در سالن جلسات اين نهاد افزود: وضعيت آسيب‌هاي اجتماعي در سمنان نسبت به ساير استان‌هاي كشور نگران كننده نيست اما نيازمند توجه است.
وي اظهارداشت: شعار بهزيستي بالندگي و صيانت اجتماعي با توسعه بهزيستي نامگذاري شده است و اين نهاد براي ارايه خدمات مطلوب به جامعه هدف تلاش مي‌كند.
وي بيان كرد: سه رويكرد اصلي بهزيستي در دولت تدبير و اميد تلاش مستمر براي پيشگيري از معلوليت و آسيب اجتماعي، توانمندسازي جمعيت هدف و درمان به موقع آسيب‌ها و معلوليتهاست.
ايزدپور تصريح كرد: توجه به قشر آسيب‌پذير مورد تاكيد رهبري و رييس جمهوري است و اين سازمان در راستاي تحقق اين هدف تلاش مي كند.
وي خاطرنشان كرد: در برنامه ششم توسعه ظرفيت خوبي براي سازمان بهزيستي پيش‌بيني شده و يكي از اتفاقات خوب كه در ابتداي سال 96 عملياتي شد، بحث مستمري مددجوها بود كه به سه و نيم برابر افزايش يافت.
به گفته وي بيش از 300 مركز غيردولتي بهزيستي در سمنان فعال است و بيش 150 نوع فعاليت در اين بخش در استان انجام مي شود.
ايزدپور ادامه داد: هشت شهرستان استان با 340 كارمند ، خدمات بهزيستي را به جمعيت هدف ارايه مي‌‌دهد.
مديركل بهزيستي سمنان گفت: در بحث غربالگري در سال 96، 20 هزار خدمات تنبلي چشم و هشت هزار و 122 شنوايي خدمات ارايه شد.
در بخش معاونت اجتماعي، تعداد 9 مركز شعبه خانواده و در بخش كلينيك مددكاري اجتماعي 11 مركز در استان فعال است .
وي ادامه داد: در تمامي شهرهاي بالاي 50 هزار نفر استان اورژانس اجتماعي فعال بوده و در بخش توانبخشي حدود 14 هزار معلول شناسايي شده كه 2 تا سه درصد معلوليت شديد دارند و حدود سه‌ هزار نفر مستمري ‌بگير اين بخش هستند.
ايزدپور بيان داشت: در قسمت معاونت اجتماعي حدود يك هزار و 500 خانوار زير پوشش داريم و در 135 مهد كودك استان به بيش از هفت هزار كودك خدمات ارايه مي‌شود.
ايزدپور با بيا اين كه 70 هزار نفر جمعيت استان بالاي 60 سال سن دارند كه به توجه نياز دارند، گفت : بايد براي اين افراد مناسب سازي شود و با تعامل بين بخشي براي تحقق اين اهداف تلاش مي‌شود.
وي افزود: كودك آزاري و همسرآزاري در استان شديد نيست و در سال گذشته 30 گروه سيار براي ارايه خدمات به اين 2 بخش اعزام شدند.
به گزارش ايرنا، 25 هزار نفر در استان از سازمان بهزيستي خدمات مي‌گيرند.
تعداد معلولان خدمات‌گيرنده از اين سازمان 14 هزار معلول است.
تعداد معتادان كل كشور سه ميليون نفر و معتادان استان سمنان كمتر از 20 هزار نفر هستند.
6026/م.ع