نشست وین نمایش صریح انزوای آمریكا درعرصه بین الملل بود

تهران - ایرنا - سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه نشست اخیر كمیسیون مشترك برجام را 'نمایش صریح انزوای آمریكا درعرصه بین الملل ' ارزیابی كرد و گفت: بیانیه این نشست حاوی نكات قابل توجهی است كه موفقیت جمهوری اسلامی ایران در بیان و اعمال خواسته های خود را نشان می دهد .

معاون وزیر امور خارجه روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا اظهار داشت : در این جلسه برخی راهكارهای عملیاتی در حوزه بانكی و نفت مطرح شد كه همه وزیران خارجه بر آن تاكید داشتند، از جمله این راهكارها ، كنارگذاشتن دلار از معاملات ایران و شركای اقتصادی خود است كه باید هرچه سریعتر تدقیق و عملیاتی شوند
وی در پاسخ به سوالی درباره دستاوردها و نتایج نشست اخیر كمیسیون مشترك برجام كه در سطح وزیران خارجه در روز جمعه در وین برگزار شد، گفت: بیانیه پایانی نشست ، بیانیه ای قوی در بیان اراده اعضا به حفظ برجام و در تقابل آشكار با اراده آمریكا به نابودی این توافق بود و نكات قابل توجهی در آن بود كه بیانگر موفقیت جمهوری اسلامی در بیان و اعمال خواسته های خود است.
رییس تیم كارشناسی مذاكره كننده ایران و 4+1 ، در تشریح این نكات به ' اعلام تعهد مجدد وزیران خارجه كشورهای عضو برجام بر اجرای كامل و موثر این توافق از جمله در حوزه رفع تحریم ها' ؛ ' اذعان به این كه رفع تحریم ها و برخورداری ایران از منافع اقتصادی حاصله، بخش كلیدی و حیاتی برجام است' و ' استقبال از ادامه همكاری های صلح آمیز هسته ای با ایران' اشاره كرد.
عراقچی گفت: از همه مهم تر تاكید وزیران خارجه شركت كننده در نشست بر «تعهد» خود در موضوعاتی همچون حفظ و ارتقاء روابط گسترده تر اقتصادی با ایران؛ حفظ و استمرار كانال‌های مؤثر مالی برای تعامل با ایران؛ تداوم صادرات نفت و میعانات گازی، محصولات نفتی و پتروشیمی و تداوم روابط حمل و نقل زمینی، هوایی، ریلی و دریایی -از جمله كشتیرانی و بیمه- است.
معاون وزیر امور خارجه تعهد وزیران خارجه كشورهای عضو برجام طبق بیانیه بر ' تقویت پوشش‌های اعتبار صادراتی' ؛ ' حمایت روشن و مؤثر از كنشگران اقتصادی كه با ایران تجارت می‌كنند، به‌ویژه شركت‌های كوچك و متوسط' ؛ 'تشویق سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در ایران' و ' حمایت از كنشگران اقتصادی در سرمایه‌گذاری‌ها و دیگر فعالیت‌های تجاری و مالی كه با ایران انجام می شود یا در رابطه با ایران است' را از دیگر نكات مهمی دانست كه در بیانیه پایانی نشست اخیر وین بر آن تاكید شده است.
وی گفت: 'گردهم‌آوردن كارشناسان بخش های دولتی و خصوصی، از جمله از طریق ایجاد و تقویت شوراهای تجاری مشترك' ؛ ' حمایت عملی از تجارت و سرمایه‌گذاری در ایران' ؛ و' حمایت از شركت‌های خود در برابر آثار فراسرزمینی تحریم‌های ایالات متحده' از دیگر تعهداتی بود كه وزیران خارجه شركت كننده در كمیسیون اخیر برجام طبق بیانیه بر آن صحه گذاشته اند.
عراقچی اظهار داشت: وزیران خارجه كشورهای عضو برجام در این بیانیه اظهار تاسف عمیق خود را نسبت به خروج آمریكا از برجام اعلام كردند و در یك مقابله آشكار با تحریم های یكجانبه آمریكا، تعهد كرده اند كه برای اجرای موثر موضوعات فوق راه حل های عملی طراحی و حتی دیگر كشورها را نیز به اتخاد سیاست ها و ایجاد سازوكارهای مشابه در روابط اقتصادی خود با ایران تشویق كنند.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه افزود: بیانیه وزیران خارجه ایران و 1+4 به لحاظ سیاسی یك بیانیه قوی در بیان اراده اعضا برای حفظ برجام است و آشكارا در مقابل اراده آمریكا برای نابودی برجام و اعمال مجدد تحریم ها بر ایران قرار دارد.
عراقچی در عین حال تاكید كرد: آن چه كه برای جمهوری اسلامی اهمیت دارد ترجمه این عزم و اراده به راه حل های عملیاتی است به گونه ای كه منافع ایران در عمل و به صورت ملموس، در حوزه های مختلف اقتصادی به ویژه نفتی و بانكی تامین شود.
وی گفت : البته برخی راهكارهای عملیاتی در حوزه عملیات بانكی و خرید نفت در جلسه وزرا ارائه شد كه باید هرچه سریعتر تدقیق و عملیاتی شوند. كنارگذاشتن دلار از معاملات ایران و شركای اقتصادی خود از جمله این راهكارها بود كه همه وزرای خارجه شركت كننده بر آن تاكید داشتند.
معاون وزیر امور خارجه اظهارداشت: جمهوری اسلامی ایران از نزدیك با طرف های اروپایی، روسی و چینی در تماس و تبادل نظر است و جلسات كارشناسی در سطوح مختلف ادامه دارد. بدیهی است كه اگر نهایتا انتظارات كشورمان از تلاش های این كشورها تامین نشود، جمهوری اسلامی ایران ابزارهای خود را برای مواجهه با هر شرایطی در اختیار دارد.
سیام**1553