پكن و رياض همكاري هاي دو جانبه را تقويت مي كنند

پكن - ايرنا - عضو شوراي دولتي و وزير خارجه چين اظهار كرد پكن و رياض همكاري هاي دو جانبه به ويژه در زمينه طرح «يك جاده - يك كمربند» چين و برنامه «چشم انداز 2030 عربستان» را تقويت مي كنند.

به گزارش ايرنا، 'وانگ يي' دوشنبه شب در ديدار با 'عادل الجبير' وزير خارجه عربستان در پكن اظهار كرد: چين از عربستان در پيگيري مسير توسعه بر اساس شرايط اين كشور و همچنين در ساخت و اجراي برنامه افق چشم انداز 2030 عربستان پشتيباني مي كند.
وانگ افزود: 'چين و عربستان سعودي بايد ضمن ارتقاي همكاري ها دو كشور در قالب كميته مشترك سطح بالا، در زمينه هاي بنيادي نيز با يكديگر همكاري كنند.
'عادل الجبير' وزير خارجه عربستان هم در اين ديدار اظهار كرد چشم انداز 2030 عربستان با طرح يك جاده يك كمربند چين هماهنگ است.
او افزود: دو كشور مي توانند در زمينه هاي مختلفي از جمله انرژي، معدن، اقتصاد و تجارت، سرمايه گذاري و گردشگري و همكاري سه جانبه در آفريقا با يكديگر همكاري كنند.
جبير گفت: عربستان سعودي همچنين از نقش چين به عنوان قدرت برتر منطقه خاورميانه و خليج فارس، استقبال مي كند و مايل است با چين در زمينه مبارزه با افراط گرايي و مسايل جهاني و منطقه اي همكاري كند.
عادل الجبير وزير خارجه عربستان به منظور شركت در هشتمين نشست وزراي مجمع همكاري «چين - كشورهاي عربي» به پكن سفر كرده است.
اين مجمع از امروز سه شنبه با حضور امير كويت، وزيران 21 كشور عربي و دبيركل اتحاديه عرب در پكن شروع شده است.
**آساق**1904**