120 دستگاه باسكول جاده اي در قزوين آزمون شدند

قزوين-ايرنا-مديركل استاندارد قزوين گفت: 120 دستگاه باسكول جاده اي در استان طي سه ماهه نخست سال جاري توسط كارشناسان اين اداره كل آزمون شدند.

سيروس صارمي روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: اين تعداد باسكول وسايل نقليه جاده اي بر اساس استاندارد ملي 10274 مورد بازرسي و آزمون قرار گرفتند.
مديركل استاندارد قزوين گفت: در نتيجه اين آزمون ها 85 دستگاه مطابق با استاندارد و 35 دستگاه با استاندارد مربوطه مغايريت داشتند.
وي ادامه داد: صاحبان باسكول هاي مردود شده متعهد شدند تا زمان اصلاح و تعمير باسكول و اخذ تاييديه استاندارد از آنها استفاده نكنند.
مديركل استاندارد قزوين يادآور شد: نظارت بر صحت عملكرد باسكول هاي وسايل نقليه جاده اي از جمله وظايف سازمان ملي استاندارد ايران به شمار مي رود كه به طور ادواري انجام مي شود.
وي همچنين از انجام آزمون وسايل توزين و سنجش سبك در قزوين طي سه ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: در اين رابطه 694 دستگاه ترازو، وزنه و نيم مترهاي تجاري در سطح شهر قزوين مورد بازرسي و آزمون قرار گرفتند كه صحت عملكرد 630 دستگاه از اين وسايل با استانداردهاي ملي مطابقت داشت.
صارمي گفت: از صاحبان 64 دستگاه مردود تعهد هاي لازم جهت اصلاح و تعمير آن ها اخذ شد تا پس از آزمون و تاييد دوباره مورد استفاده قرار گيرند.
وي افزود: آزمون هاي ادواري بر اساس ضوابط اجرايي و مقررات اوزان و مقياس سازمان ملي استاندارد و به منظور صيانت از حقوق شهروندي و اطمينان از صحت عملكرد وسايل سنجش، انجام ميگيرد.
مدير كل استاندارد قزوين ضمن درخواست از واحدهاي صنفي مبني بر همكاري با بازرسين اين اداره كل،افزود: شهروندان در هنگام خريد كالا حتما به برچسب صحت عملكرد نصب شده بر روي ترازوها توجه كرده و در صورت مشاهده ترازوهاي فاقد اين برچسب يا مواردي كه تاريخ تاييد انها منقضي شده است، مراتب را به واحد رسيدگي به شكايات استاندارد اطلاع دهند.
3013