بازديد معاون امور هنري وزارت فرهنگ از روند بهسازي موزه هنرهاي معاصر

تهران-ايرنا-معاون امور هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از روند بازسازي موزه هنرهاي معاصر تهران بازديد و با مسولان شركت هاي مجري و مشاور بهسازي گفت و گو كرد.

به گزارش خبرنگار گروه فرهنگي ايرنا از اعلام روز شنبه موزه هنرهاي معاصر تهران، سيد مجتبي حسيني در اين بازديد اظهار داشت:موزه هنرهاي معاصر جايگاه مهمي در هنر جامعه دارد و براساس ضرورت، طرح بهسازي موزه شكل گرفت و با در نظرگرفتن اصول تخصصي و مشخصه هاي موزه هنرهاي معاصر تهران، بازسازي انجام مي شود.
وي ادامه داد: با توجه به نقش موزه هنرهاي معاصر تهران در فضاي هنر و براي فعاليت آن، ضرورت دارد سرعت انجام بهسازي هم مورد توجه قرار گيرد تا دوباره فعاليت موزه آغاز شود.
حسيني گفت: گروهي از متخصصان حوزه معماري، مرمت و هنرمندان به عنوان گروه مشورتي نيز روند بهسازي را نظارت مي كنند و به طور مستمر اين روند را دنبال مي كنند.
مسعود معمار، سرپرست دفتر طرح هاي عمراني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز در اين بازديد، از روند بهسازي گزارش داد و گفت: براساس برنامه ريزي، عايق هاي حرارتي و رطوبتي پشت بام ها در حال انجام است و سه گالري موزه را هم از نظر ايمني، حريق آماده و مجهز كرده ايم تا آثار گنجينه به اين گالري ها منتقل شود و بهسازي موزه آغاز شود سپس فضاي برودتي و حرارتي گنجينه تفكيك شود.
همچنين در اين بازديد، محسن عقابي ، مجري طرح بهسازي موزه هنرهاي معاصر تهران ، و احمد طالبي نژاد ، مشاور طرح بازسازي موزه گزارشي از فعاليت هاي انجام شده و برنامه هاي بعدي بهسازي موزه را ارايه كردند.
معاون امور هنري، از گالري ها، پشت بام و ساير بخش هاي موزه هنرهاي معاصر تهران با همراهي مرتضي باقرنژاد، امين مويدي اصفهاني، مجيد ملانوروزي و علي محمد زارع از مديران معاونت امور هنري بازديد كرد.
فراهنگ**9338** 1418

سرخط اخبار فرهنگ