افزايش 12 هزار نفري بيمه شده نشانه بهبود كسب و كار است

تبريز - ايرنا - مديركل تأمين اجتماعي آذربايجان شرقي با بيان اينكه با وجود ركود در بخش اقتصادي، تعداد بيمه شدگان اجباري استان سال گذشته 12 هزار و 682 نفر افزايش داشت، گفت: اين امر نشانه بهبود فضاي كسب و كار و اشتغال است.

به گزارش ايرنا، جعفر سمساري روز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران از بخشودگي جرايم جهت بهبود فضاي كسب و كار از 10 ارديبهشت تا 10 تير ماه امسال خبر داد و افزود: 2 هزار و 567 درخواست بخشودگي جرايم از طرف كارفرمايان دريافت شد كه مبلغ بدهي معوق آنها 191 ميليارد تومان است.
وي با بيان اينكه بدهي كارگاه ها و كارفرمايان خوش حساب قابل تقسيط تا 45 ماه است، اظهار داشت: حدود 52 ميليارد تومان جرايم مربوط به تاخير در پرداخت مشمول بخشودگي است.
سمساري، تعداد بيمه شدگان استان را 678 هزار و 965 نفر اعلام كرد و گفت: از اين تعداد 165هزار نفر مستمري بگير هستند كه سال گذشته 2 هزار و 200 ميليارد تومان مستمري از اين سازمان دريافت كردند.
مديركل تامين اجتماعي استان خاطرنشان كرد: در سه ماهه اول امسال نيز براي بازنشستگان و مقرري بگيران بيمه بيكاري، 564 ميليارد تومان مستمري پرداخت كرده ايم.
سمساري، بيشترين مطالبات تامين اجتماعي را مربوط به شهرداري ها و اتوبوسراني دانست و گفت: 530 ميليارد تومان از سازمان هاي دولتي و غيردولتي مطالبه داريم كه قابل تقسيط است.
وي همچنين از پرداخت مطالبات مستمري بگيران تا مرداد ماه خبر داد و در مورد افزايش حقوق مستمري بگيران نيز اظهار داشت: ميزان افزايش حقوق حداقل بگيران 19 درصد و ساير سطوح 13 درصد است.
سمساري از اجراي طرح ميز خدمت در شعب اين سازمان خبر داد و گفت: اجراي طرح ميز خدمت در شعب تأمين اجتماعي به عنوان يك تكليف دولتي و سازماني و هدف از اجراي آن ارايه خدمات مطلوب به ارباب رجوع و تربيت كاركنان و افزايش نقش چند مهارتي آنان است.
وي بهره گيري از همه امكانات سخت افزاري و نرم افزاري جهت اجراي اين طرح به منظور تسهيل امور مخاطبان را ضروري دانست و افزود: شعب تأمين اجتماعي استان با اجراي طرح ساختار نوين خدمات در شعب تابعه، در ارائه خدمات ميز خدمت در كشور پيشرو است.

** ارايه خدمات رايگان به 2 ميليون نفر بيمه شده تامين اجتماعي
مدير درمان تامين اجتماعي آذربايجان‌شرقي نيز در گفت و گو با خبرنگاران با بيان اينكه سال گذشته حدود 2 ميليون نفر بيمه شده از مراكز درماني ملكي استان خدمات رايگان دريافت كردند، افزود: 12 درمانگاه تامين اجتماعي در سطح استان در دو نوبت با همه امكانات خدمات ارايه مي دهند.
جمال الدين نيكنامي با بيان اينكه سال گذشته 970 ميليارد تومان در بخش درمان هزينه شده است كه 280 ميليارد تومان درمان مستقيم و 690 ميليارد تومان در بخش درمان غير مستقيم مي باشد، گفت: سال گذشته برخي خدمات بيمارستاني ارتقا يافت كه خريد و استقرار سه دستگاه راديولوژي ديجيتال، يك دستگاه راديولوژي پانوراكس و دستگاه سي تي اسكن آخرين نسخه از جمله اين اقدامات است.
وي از كسب سيستم مديريت كيفيت (ايزو 9001 )براي سيستم درماني و واحدهاي تابع آن نيز خبر داد و خاطرنشان كرد: بيمارستان عالي نسب تنها بيمارستان استان است كه مجوز خدمات به خارجي ها را دريافت كرده است.
مدير درمان تامين اجتماعي آذربايجان شرقي، ارتقاي هتلينگ بيمارستان و خريد تجهيزات براي بيمارستان هاي تامين اجتماعي، توسعه درمانگاه هاي جديد در شهرستان ها با 3 هزار و 500 متر مربع را از جمله اقدامات سازمان تامين اجتماعي برشمرد.
6132/518