مشاركت جوانان فارس دربرنامه های تدوین شده چشمگیر بود

شیراز - ایرنا- معاون فرهنگی و امور جوانان اداره كل ورزش و جوانان فارس گفت: مشاركت جوانان در اجرای برنامه های تدوین شده در این اداره چشمگیر بود و موجب شد رتبه نخست كشور را بدست آوریم.

علی رضایی شنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: سیاستگذاری و اجرای برنامه های شاخص و جذب مشاركت مستقیم بیش از 34 هزار نفرجوان در برنامه های نشاط آفرین هفته جوان سبب شد بر اساس ارزیابی وزارت ورزش و جوانان استان در سال 97 رتبه اول كشور شویم. وی اظهار داشت: در چند ساله اخیر جایگاه فارس در تدوین و اجرای برنامه های شاخص ویژه جوانان همیشه در كشور رتبه برتر را از آن خود كرده است. معاون فرهنگی و امور جوانان اداره كل ورزش و جوانان فارس گفت: در سال 97 یكی ازاولویت های اصلی این اداره توجه و تمركز بر امورجوانان شهرستان ها بوده است كه در هفته جوان 16 برنامه برای اجرا به شهرستان ها دادیم كه با موفقیت همراه بود. رضایی ضمن تقدیر از عملكرد و برنامه ریزی مطلوب علی غلامی كارشناس طرح های ملی این اداره كل در هفته جوان بیان كرد: شهرستان های ضعیف كه نمره های پایینی در ارزیابی بدست آورده بودند به ستاد ساماندهی امور جوانان فارس معرفی شدند. هفته جوان از هشتم تا 14 اردیبهشت بود. 7368 /1876