نهادينه شدن فرهنگ صرفه جويي در سمنان ضروري است

سمنان- ايرنا- مديرعامل شركت آب منطقه اي سمنان گفت: صرفه جويي و اصلاح الگوي مصرف آب به معني واقعي در بخش هاي مختلف كشاورزي، صنعتي و خانگي استان نهادينه نشده است.

ايرج حيدريان روز پنجشنبه در گفت و گو با ايرنا ، ميزان طبيعي آب زيرزميني اين استان را 990 ميليون متر مكعب اعلام كرد و افزود : حفر بي رويه چاه و برداشت فراوان آب باعث شده تا تراز برداشت و واريز در منابع آبي زير زميني اين استان به شدت برهم بخورد.
وي اظهاركرد: اگر تنها 10 درصد از مصرف آب در بخش كشاورزي استان كاهش و به ساير بخش ها انتقال يابد مشكل خشكسالي و كم آبي در سمنان به ميزان قابل توجه اي كاهش مي يابد.
وي با بيان اين كه نيمي از 26 دشت استان سمنان در محدوده بحراني و ممنوعه قرار گرفته است ، تصريح كرد: هرگونه برداشت آب در اين دشت ها ممنوع است و 13 دشت ديگر استان وضعيتي چندان مطلوب ندارند.
وي خاطرنشان كرد : با وجود معضل كم آبي از دهه هاي گذشته در سمنان اما نصب سامانه هاي نوين آبياري در بخش كشاورزي در چند سال گذشته به صورت جدي پيگيري شده است كه اين امر مبين آن است كه رفع خشكسالي و كمبود آب در استان در سالهاي نه چندان دور در اولويت نهادهاي مربوط نبوده است.
حيدريان درباره سياست هاي آب منطقه اي سمنان در زمينه مقابله با برداشت بي رويه و سوء استفاده از منابع آبي، اضافه كرد : اعمال مديريت و نظارت دقيق، صحيح و همه جانبه بر منابع آب و جلوگيري از قانون شكني برخي افراد ناآگاه و سودجو مستلزم هم افزايي همكاري و هماهنگي تنگاتنگ مسوولان قضايي با ماموران و كاركنان اين نهاد در صنعت آب كشور و استان است.
وي با تاكيد بر مديريت مصرف و صرفه جويي آب در بخش هاي مختلف به خصوص بخش كشاورزي، پيگيري مسوولان جهاد كشاورزي براي تجهيز باغات و مزارع به سامانه آبياري نوين را خواستار شد و افزود : امروز برخي از چاه هاي استان مجهز به كنتور هوشمند هستند.
مديرعامل آب منطقه اي سمنان با اشاره به اهميت طرح احيا و تعادل بخشي منابع آب هاي زيرزميني، بيان داشت : اين طرح در برنامه هاي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي قرار گرفته و اين شركت بر اساس اين سياست ها براي جبران كسري مخازن آب زيرزميني در 15 سال گذشته و ضرورت اجراي طرح احيا و تعادل بخشي با همكاري بيشتر مردم و بسترسازي فرهنگي، برنامه ريزي مي كند.
به گزارش ايرنا ، بارندگي در استان سمنان نسبت به سال گذشته بيش 40 درصد كاهش پيدا كرده ميزان بارندگي در استان از ابتداي سال آبي تا كنون 6.5 ميلي‌ متر بوده و در سال گذشته از ابتداي سال آبي 11.5 ميلي‌متر بوده است. كاهش بارندگي تا كنون 43 درصد و در دراز مدت حاكي ازكاهش 71 درصدي است.
به گزارش ايرنا، ميانگين سرانه مصرف آب در كشور حدود 200 ليتر در شبانه روز و در استان سمنان 160 ليتر است، در استان سمنان حدود يك ميليارد و 250 ميليون مترمكعب آب در سال توليد مي شود.
استان سمنان بيش از 700 هزار نفر جمعيت و هشت شهرستان دارد.
6026/7339