تيم كشتي خردسالان و اميدهاي قزوين قهرمان شدند

قزوين-ايرنا-رئيس هيات كشتي قزوين گفت: تيم هاي خردسال و اميد قزوين در مسابقات كشتي فرنگي و آزاد با برتري بر حريفان خود قهرمان استان شدند.

محمود حيدري عصر چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: رقابت هاي كشتي آزاد و فرنگي رده هاي سني خردسال و اميد استان قزوين با حضور 180 كشتي گير به ميزباني شهر آبيك برگزار شد.
وي ادامه داد: در رده سني اميد تيم كشتي آزاد قزوين مقام قهرماني را به خود اختصاص داد اما در كشتي فرنگي مقام قهرماني به ميزبان رسيد.
حيدري با اشاره به وضعيت كشتي استان، يادآور شد: در گذشته قهرمانان به نام قزويني در رده هاي مختلف سني تيم هاي ملي حضور داشتند كه بايد با سرمايه گذاري بر روي جوانان و اميدهاي خود بار ديگر شاهد درخشش كشتي گيران خود در سطح رقابت هاي داخلي و بين المللي باشيم.
وي اضافه كرد: سعي داريم با برنامه ريزي مدون و كنترل ورزشكاران، زمينه حضور قوي آنان در رقابت هاي انتخابي تيم هاي ملي در سال جاري را فراهم كنيم.
8054