16200 تن زباله در سنندج وارد چرخه بازيافت شد

سنندج - ايرنا - سرپرست سازمان مديريت پسماند شهرداري سنندج گفت: در سه ماهه نخست امسال در مجموع 16 هزار و 200 تن زباله شهر سنندج جمع آوري و وارد چرخه بازيافت شده است.

سيروان غفوري روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: روزانه 380 تن زباله در اين شهر توليد و جمع آوري مي شود كه 180 تن آن به كارخانه بازيافت و 200 تن نيز به محل دفن زباله هاي شهري منتقل مي شود.
وي با بيان اينكه سه ماهه نخست امسال در مجموع 34 هزار و 200 تن زباله از سطح شهر سنندج جمع آوري شده است، افزود: 16 هزار و 200 تن از اين ميزان زباله، تحويل كارخانه بازيافت شد.
غفوري با بيان اينكه عمليات تفكيك زباله هاي منتقل شده به سايت بازيافت توسط بخش خصوصي انجام مي شود، تاكيد كرد: فلزاتي همچون آلومينيوم و آهن و مواد پلاستيكي و مقوا از ميان زباله ها جدا و براي بازيافت به كارخانه هاي مربوطه ارسال مي شود.
سرپرست سازمان مديريت پسماند شهرداري سنندج يادآور شد: مواد آلي نيز از داخل زباله ها جدا شده و در سايت هاي تخمير كارخانه بازيافت پس از طي مراحل هوادهي تبديل به كود كمپوست مي شود و مواد باقي مانده زباله نيز دفن بهداشتي خواهد شد.
غفوري در ادامه با اشاره به اينكه سازمان پسماند شهرداري در راستاي تامين خاك كافي براي دفن بهداشتي زباله، ستاد خاك و نخاله راه اندازي كرده است، گفت: روزانه مقدار قابل توجهي خاك از مناطق مختلف شهر جمع آوري و به محل دفن زباله منتقل مي شود.
وي اضافه كرد: پوشش زباله ها در محل دفن با خاك و نخاله نقش موثري در كاهش آتش سوزي ها و به تبع آن جلوگيري از آلوده شدن محيط زيست اطراف اين محل دارد.
شهر سنندج مركز استان كردستان با بيش از 500 هزار نفر جمعيت با سه ناحيه شهرداري اداره مي شود.
7348/9102