رد پاي عامل انساني در آتش سوزي 2 هكتار از اراضي ميانكاله

ساري- ايرنا- شب گذشته 2 هكتار از اراضي ميانكاله بهشهر در اتش سوخت و عامل انساني مهمترين علت در اين آتش سوزي اعلام شد.

آتش سوزي شب گذشته در ميانكاله كه اطفاي آن تا بامداد به طول انجاميد موجب شد تا 2 هكتار از پوشش گياهي سازيل و علف هاي خشك منطقه خاكستر شود كه با ورود و حضور به موقع ماموران حفاظت از محيط زيست مهار شد.
درسال گذشته هم آتش سوزي هاي متعددي دراراضي جنگلي و مراتع شبه جزيره ميانكاله رخ داده كه در اين آتش سوزي ها حدود 200 هكتار از جنگل انار و سازيل خاكستر شد و براساس اعلام كارشناسان محيط زيست، در تمام اين حوادث عامل انساني علت اصلي اعلام شده است.
رييس اداره محيط زيست بهشهر با اشاره به آتش سوزي شب گذشته در ميانكاله به خبرنگار ايرنا گفت كه عامل انساني، علت آتش سوزي هاي اخير در شبه جزيره ميانكاله است.
رضا زمان احمدي روز سه شنبه در مورد عمدي يا غير عمدي بودن اين آتش سوزي افزود: علت در دست بررسي است و با قطعي شدن، اطلاع رساني مي شود.
وي گفت كه آتش سوزي شب گذشته در ميانكاله بيش از 70 درصد علف خشك و سازيل را دچار حريق كرد و با حضور به موقع ماموران و اطفاي حريق، از سرايت آتش به ديگر مناطق جلوگيري شد.
شبه جزيره ميانكاله كه در شرق مازندران واقع شده حدود 60 هزارهكتار مساحت دارد . تالاب بين المللي ميانكاله يكي از600 ذخيره گاه زيست كره جهان است كه سالانه يك ميليون بال پرنده به اين زيست گاه مهاجرت مي كنند.
/ 7332/1899