42 شهر مازندران به سامانه هوشمند نظارتي مجهز مي شوند

ساري - ايرنا - مدير كل امنيتي، انتظامي استانداري مازندران گفت: ‎42 شهر مازندران به عنوان شهرهاي هدف تجهيز سامانه هوشمند نظارتي قرار گرفته است كه در آينده تمامي اين مناطق به سامانه پايش تصويري مجهز مي شوند.

به گزارش روز دوشنبه روابط عمومي استانداري مازندران، علي شيرازي روز دوشنبه در جلسه كميسيون پايش تصويري استان بيان كرد: هدف از تجهيز شهرها، روستاها و اماكن عمومي و حساس استان به سامانه هوشمند نظارتي در طرح 'پايش تصويري'، ارتقاء امنيت پايدار محلات است.
وي اضافه كرد: تاكنون پنج شهر استان به مركز مانيتورينگ هوشمند مجهز شده و چند شهر ديگر نيز در مراحل پاياني اجراي اين طرح قرار دارد.
مدير كل امنيتي، انتظامي استانداري گفت: هدف ديگر از اجراي طرح پايش تصويري، تبديل شهرها به شهرهاي هوشمند است تا شاهد ارتقاء امنيت پايدار و افزايش سلامت اجتماعي و رواني شهروندان باشيم.
شيرازي همچنين اظهار كرد: با اختصاص بالغ بر پنج ميليارد تومان اعتبار در مرحله نخست، خريد 26 دوربين هوشمند امنيتي با مشاركت شهرداري ها در دستور كار اداره كل امنيتي انتظامي استانداري قرار گرفت.
علاوه بر اين در حال حاضر بسياري از روستاهاي استان مازندران داراي سامانه پايش هوشمند هستند كه در ورودي ها و خروجي هاي آنها نصب شده است و به گفته بسياري از اهالي اين مناطق تاثير مناسبي بر امنيت اجتماعي و رواني و اقتصادي روستاها داشته است.
استان مازندران داراي 3 ميليون و 300هزار نفر جمعيت ، 22 شهرستان ، 58 شهر و بيش از 3 هزار روستا و آبادي است .
7335/1899