3200 تن كلزا در خراسان شمالي خريداري شد

بجنورد- ايرنا- مدير امور زراعت سازمان جهاد كشاورزي خراسان شمالي گفت: از ابتداي آغاز فصل برداشت تاكنون 3 هزار و 200 تن دانه روغني كلزا از كشاورزان اين استان خريداري شده است.

محمدنقي كاظميان روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: سال گذشته در مجموع يكهزار و 500 تن دانه روغني كلزا در اين استان خريداري شد.
وي گفت: براي كشت سال آينده از ارقام بيشتري استفاده خواهيم كرد زيرا كه كشت كلزا باعث بهبود راندمان اقتصادي آب و همچنين تناوب محصولات زراعي خواهد شد.
كاظميان بر حمايت كلزاكاران تاكيد كرد و افزود: كشت اين محصول براي پايداري گندم لازم است و با كشت آن به خوبي مي شود با علف هاي هرز گندم مبارزه كرد.
مدير امور زراعت سازمان جهاد كشاورزي خراسان شمالي گفت: امسال قيمت هر كيلوگرم محصول كلزا 28 هزار و 660 ريال است كه در پرداخت ها سعي خواهيم كرد به موقع انجام شود.
محصول كلزا امسال با 2 درصد ناخالص و 10 درصد رطوبت از كشاورزان خريداري مي شد.
امسال سه هزار و 500 هكتار كلزا در اين استان كشت شده كه 100 هكتار بهاره و مابقي پاييزه است.
خراسان شمالي 344 هزار هكتار عرصه كشاورزي دارد كه از اين سطح 300 هزار هكتار كشتزاز است.
7186/3007/6042