شوري آب آبادان به سه هزار و 800 ميكروموس كاهش يافت

آبادان - ايرنا - مدير اداره آبفاي آبادان گفت: ميزان شوري آب آشاميدني آبادان كه در چند روز گذشته به 12هزار ميكروموس رسيده بود به سه هزار و 800 ميكروموس رسيد.

عليرضا خليلي نيا يكشنبه در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت : با تعمير خط انتقال غدير يك به شهرستان هاي آبادان و خرمشهر مقدار برداشت آب از رودخانه بهمنشير كاهش يافت و هم اكنون بيش از 80 درصد از آب آشاميدني شهر از اين خط لوله تامين مي شود.
وي افزود:ميزان سختي و شوري آب امروز آبادان از ميزان سختي و شوري آب در سال هاي گذشته نيز كمتر است و پيش بيني مي شود با بهره برداري از خط دوم آبرساني غدير اين ميزان شوري و سختي آب كاهش يابد.
خليلي نيا گفت:با بهره برداري از طرح خط غدير2 برداشت آب خام از رودخانه بهمنشير به صفر مي رسد و همه آب مصرفي مردم شهرستان آبادان از رودخانه كرخه تامين خواهد شد.
وي گفت:تا بهره برداري كامل از طرح غدير آبرساني با تانكر بخصوص در روستاها و مناطق حاشيه شهر ادامه خواهد يافت.
غلامرضا شريعتي استاندار خوزستان شنبه شب در برنامه تلويزيوني افق روشن شبكه استاني خوزستان كه به طور همزمان از شبكه آبادان نيز پخش مي شد گفت:با تكميل خط انتقال دوم طرح غدير تا 15 تير ماه امسال مشكل آب اين شهرستان ها برطرف مي شود.
استاندار خوزستان گفت: 48 تانكر در آبادان و 18 تانكر آبرساني در خرمشهر آب شرب را در ميان مردم توزيع مي كنند.
افت كيفي و افزايش شوري آب شرب در شهرستانهاي آبادان و خرمشهر در دو هفته اخير موجب نارضايتي مردم اين دو شهر شده و اعتراضات خياباني در پي داشت.
3015/7165/6002