رهاوردي ديگر از طرح تحول سلامت در ملاير

همدان- ايرنا- حضور معاون درمان وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در ملاير و بازديد از بيمارستان ها و مراكز درماني، فرصتي شد تا بار ديگر اين شهرستان شاهد رهاوردي ديگر از طرح تحول نظام سلامت در دولت تدبير و اميد باشد.

به گزارش ايرنا، جرقه تحول در حوزه بهداشت و درمان ملاير با سفر وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به اين شهرستان رقم خورد كه اين سفر دستاوردهاي بسيار خوبي از جمله راه اندازي دانشكده پزشكي و پيراپزشكي، كلينيك تخصصي و ايجاد مركز آنژيوگرافي به همراه داشت.
به دنبال اين دستاوردها، تكميل و تجهيز اورژانس، تكميل هتلينگ بيمارستان امام حسين(ع)، اتاق عمل و بخش 34 تختخوابي اين بيمارستان، تكميل و تجهيز مركز غربالگري و تجهيزات بيمارستان مهر، تكميل و راه اندازي مركز آنژيوگرافي، مساعدت براي بيمارستان خيرساز ملاير و توسعه كمي و كيفي بيمارستان هاي اين شهر از جمله رهاوردهاي سفر معاون وزير بهداشت به اين شهرستان بود.
اين شهرستان در حال حاضر با دارا بودن سه بيمارستان امام حسين(ع)، مهر و تامين اجتماعي دكتر غرضي و يك كلينيك تخصصي معين جنوب استان همدان در ارايه خدمات بهداشتي و درماني است و حدود 30 درصد بيماران از شهرستان هاي همجوار در جنوب استان از خدمات درماني ملاير بهره مند مي شود.
به همين منظور نماينده مردم ملاير در مجلس شوراي اسلامي روز شنبه در جريان بازديد معاون درمان وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواستار تصويب ملاير به عنوان مركز درمان جنوب استان همدان و اختصاص تجهيزاتي متناسب با اين عنوان به اين شهرستان شد.
محمد كاظمي ملاير را در انجام كارهاي خير داراي سابقه درخشاني دانست و افزود: اين شهرستان در زمينه وجود خيران سلامت سرآمد استان همدان است.
وي با اشاره به سفر وزير بهداشت به ملاير، ايجاد مركز آنژيوگرافي را يكي از مطالبات اين سفر عنوان و بيان كرد: در اين سفر دكتر قاضي زاده هاشمي دستور اجرايي شدن اين مركز را داد و در جلسه اخير نمايندگان مجلس با وزير بهداشت، مقرر شد هر چه سريعتر اين مركز با كمك دانشگاه علوم پزشكي همدان راه اندازي شود.
كاظمي تكميل و راه اندازي اورژانس بيمارستان امام حسين(ع) ملاير را از ديگر درخواست ها و نيازهاي ضروري اين شهرستان برشمرد و افزود: در حال حاضر اورژانس در چهار طبقه با هشت هزار مترمربع زيربنا در حال احداث است.
وي با بيان اينكه امسال چهار ميليارد و 600 ميليون ريال اعتبار براي اورژانس اختصاص يافت، از معاون وزير بهداشت و درمان درخواست كرد: در راستاي سرعت بخشيدن به روند ساخت و تكميل اورژانس ملاير اقدام شود.
نائب رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس دهم همچنين جذب راديولوژيست در بيمارستان امام حسين(ع) و تخصص و فوق تخصص هاي مختلف در رشته هاي خون، ماتورولوژي در كلينيك تخصصي فخريه و ساير تخصص ها، تجهيز مركز غربالگري و اورژانس بيمارستان مهر ملاير از ديگر درخواست هاي مردم اين منطقه عنوان كرد.
كاظمي گفت: با توجه به حضور پررنگ خير ملايري در ساخت بيمارستان 96 تختخوابي در روستاي گوراب، انتظار داريم وزارت بهداشت و درمان حمايت هاي لازم براي ساخت اين بيمارستان را طبق قول مساعد وزير بهداشت به عمل آورد.
وي تامين تجهيزات بيمارستان امام حسين(ع) را قابل توجه دانست و تاكيد كرد: بخش 34 تختخوابي اين بيمارستان نيز به صورت هتلينگ اجرا و تكميل شود.
كاظمي از معاون وزير بهداشت در زمينه تامين ست ويدئو آندوسكوپ در بيمارستان امام حسين(ع)، متخصص در رشته هاي نورولوژي و مغز و اعصاب در بيمارستان تامين اجتماعي دكتر غرضي درخواست كمك كرد.
وي همچنين دكتر قاضي زاده هاشمي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را از موفق ترين، پركارترين و دلسوزترين اعضاي كابينه دولت تدبير و اميد ارزيابي كرد و افزود: تحول در حوزه بهداشت و درمان و سلامت كشور قابل تقدير است.
رئيس دانشگاه علوم پزشكي همدان نيز با اشاره به انجام خدمات شايسته از زمان اجراي طرح تحول نظام سلامت تاكنون در اين استان گفت: در حوزه هايي همچون زيرساخت ها، تجهيزات و گسترش خدمات بهداشتي و درماني شاهد تحول هاي عظيمي هستيم، اما هنوز كمبودهايي وجود دارد.
حبيب الله موسوي بهار بيان كرد: در حوزه فوريت هاي پزشكي متوسط عملكرد آمبولانس هاي استان حدود 600 هزار كيلومتر بود كه با اجراي طرح تحول نظام سلامت، هم اكنون بيش از 60 دستگاه آمبولانس به فوريت هاي استان همدان اضافه شده است.
وي با اشاره به هزينه كرد ميلياردها ريال در حوزه بهداشت و درمان، رضايت مندي مردم از عملكرد اين حوزه را مطلوب ارزيابي كرد و ادامه داد: با اجراي طرح تحول نظام سلامت بيش از 350 هزار مترمربع ساخت و ساز در دانشگاه علوم پزشكي همدان داشتيم كه بخش قابل توجهي از آنها در ملاير انجام شده است.
موسوي بهار با بيان اينكه طرح هاي بسياري در اين استان و شهرستان در حال ساخت است، ابراز اميدواري كرد: بهره برداري از طرح هاي در دست ساخت شهرستان ملاير و بيمارستان خيرساز، در بهره مندي مردم ملاير و شهرستان هاي همجوار و حتي گردشگر سلامت داخلي و خارجي اثرگذار است.
مدير شبكه بهداشت و درمان ملاير نيز بيان كرد: بيمارستان 96 تختخوابي خيرساز ملاير با مساحت 30 هزار مترمربع در دست احداث بوده و قرار است خير ملايري ساليانه 40 ميليارد ريال براي ساخت آن هزينه كند.
محسن تركاشوند افزود: تاكنون براي تملك زمين، اجراي فونداسيون و مراحل اوليه ساخت اين بيمارستان، بيش از 50 ميليارد ريال توسط خير ملايري حاج حسن توكلي هزينه شده است.
وي ابراز اميدواري كرد: در بازديد امروز معاون وزير بهداشت و درمان از روند ساخت بيمارستان 96 تختخوابي ملاير، وزارت بهداشت و درمان پس از تاييد، مجوزهاي لازم براي ساخت و تكميل اين بيمارستان را ارايه كند.
تركاشوند گفت: براي تكميل و بهره برداري از مركز آنژيوگرافي و اورژانس بيمارستان امام حسين(ع) ملاير نيز دستور مساعدت هاي لازم از سوي معاون وزير بهداشت و درمان صادر شد.
به گزارش ايرنا، دكتر قاسم جان بابايي معاون درمان وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي روز شنبه از روند ساخت بيمارستان 96 تختخوابي خيرساز ملاير و بخش هاي مختلف بيمارستان هاي امام حسين(ع) و مهر اين شهر بازديد و تصميم هاي لازم براي توسعه كمي و كيفي اين مراكز اخذ شد.
ملاير داراي 2 بيمارستان دولتي امام حسين(ع) و مهر با 260 تخت فعال و بيمارستان تامين اجتماعي دكتر غرضي با 150 تخت فعال است.
7528/2090