15بلوك معدني سازمان ايميدرو به بخش خصوصي واگذار شد

تهران - ايرنا- سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو ) 15 بلوك پهنه آباده- جازموريان را كه فراخوان عمومي آن پارسال منتشر شده بود، به سرمايه گذاران بخش خصوصي واگذار كرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، مهدي كرباسيان معاون وزير، صنعت معدن و تجارت در مراسم واگذاري بلوك هاي مزبور اظهار داشت: عمليات اكتشاف معدني كه از سال 93 براي 250 هزار كيلومتر مربع از پهنه هاي كشور با همكاري بخش خصوصي آغاز شد، درواقع براي مناطق كمتر برخوردار ظرفيت سازي صورت گرفت.
به گفته رييس هيات عامل ايميدرو، كار مهمي كه در زمينه اكتشاف ذخاير معدني در دولت يازدهم اجرايي شد، پيش از انقلاب و تا قبل از فعاليت دولت تدبير و اميد انجام نشده بود، آغاز عمليات اكتشافي در بيش از 80 هزار كيلومتر مربع از حوزه هايي بود كه مربوط به بلوك انرژي اتمي بود و تاكنون حدود 2 ميليارد تن ذخيره سنگ آهن در 2 حفاري صورت گرفته كشف شد.
وي همچنين از انجام عمليات ژئوفيزيك هوايي براي 200 هزار كيلومتر مربع از پهنه هاي كشور توسط ايميدرو خبر داد كه اكنون براي حدود پنج هزار كيلومتر مربع از مناطق استان هاي كرمانشاه و كردستان در حال انجام است.
كرباسيان اضافه كرد: تاكنون بيش از 6 هزار ميليارد ريال سرمايه گذاري در حوزه اكتشاف در سال هاي 96- 1394 با اولويت موضوع اكتشاف صورت گرفته كه در آن متخصصان اروپايي، كانادايي و استراليايي در عمليات اكتشاف در برخي از اين حوزه ها حضور داشتند.
وي تاكيدكرد: امروز ريسك اين فعاليت ها در پنج هزار كيلومتر مربع از پهنه آباده- جازموريان از سوي دولت گرفته شده و فعالان بخش خصوصي مي توانند در 15 محدوده به فعاليت بپردازند و درعين حال اهليت سرمايه گذاران و شركت ها به دقت مورد بررسي قرار گرفته است.
رئيس هيات عامل ايميدرو خاطرنشان كرد: اكنون 190 هزار كيلومتر مربع از مجموع 250 هزار كيلومتر مربع پهنه هاي اكتشافي در اختيار سازمان صنعت و معدن و تجارت استان ها قرار گرفته است.
وي افزود: تاكنون 500 ميليون تن ذخيره سنگ آهن، 450 ميليون تن ذخيره زغال سنگ، ذخاير مس و معادن كوچك و متوسط بوكسيت از پهنه هاي مورد كاوش، كشف شده است.
به گزارش ايرنا، فراخوان اكتشافي بلوك‌هاي پانزده گانه آباده - جازموريان واقع در استان فارس، در سال 96 آغاز و در ابتداي امسال با معرفي 9 منتخب براي ادامه عمليات اكتشاف در بلوك هاي مزبور مشخص شد.
اين سرمايه‌گذاري اكتشافي با هدف مشاركت دولت و بخش خصوصي و به منظور جذب سرمايه گذاري توسط بخش خصوصي انجام مي‌شودو استعداد اين بلوك ها در ذخاير آهن و كروميت است.
ايميدرو براي جذب سرمايه گذار در 15 پهنه اكتشافي، آذرماه پارسال فراخوان داد. معرفي اين پهنه ها، نخستين دستاورد رسمي برنامه اكتشاف 250هزار كيلومتر مربعي است.
اين پهنه ها كه حاصل فعاليت هاي اكتشافي ايميدرو از سال 1393 است به منظور مشاركت بيشتر بخش خصوصي در توسعه زنجيره معدن و اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي، در اختيار سرمايه گذاران قرار گرفت.
اقتصام *3065*9132 ** 1559