124 هزارتن كودشيميايي مورد نياز استان هاي شمالي تامين شد

تهران- ايرنا- مديرعامل شركت خدمات حمايتي كشاورزي اعلام كرد: 124 هزار و 475 تن انواع كود شيميايي در سه ماهه اول سال جاري براي مصرف كشاورزان استان هاي شمالي گلستان، گيلان و مازندران تامين و تحويل شده است.

به گزارش ايرنا از وزارت جهادكشاورزي، «حميد رسولي» روز چهارشنبه گفت: مطابق برنامه ابلاغي، در سه ماهه ابتدايي امسال 107 هزار و 17 تن انواع كود شيميايي ازته، فسفاته و پتاسه براي استان هاي گلستان، گيلان و مازندران سهميه تعيين شده بود كه ميزان انواع كودهاي تحويلي به اين استان ها 124 هزار و 475 تن و در مجموع معادل 116 درصد برنامه ابلاغي بوده است.
وي اظهار داشت: در سه ماهه اول سال جاري، 80 هزار و 37 تن كود ازته، 21 هزار و 717 تن كود فسفاته و 22 هزار و 721 تن كود پتاسه براي مصرف در بخش كشاورزي استان هاي شمالي تامين و تحويل شده كه در استان مازندران معادل 143 درصد، در گلستان معادل 107 درصد برنامه ابلاغ شده و در گيلان معادل 98 درصد برنامه بوده است.
مديرعامل شركت خدمات حمايتي كشاورزي تصريح كرد: كودهاي ازته (اوره) كه از محل شركت‌هاي پتروشيمي داخلي تامين مي‌شود، به علت مسايل اخير در حوزه حمل ‌و نقل، حمل و بارگيري كود اوره از مبادي به استان هاي مختلف براي مدتي با مشكلاتي همراه بود كه هم اكنون تامين و حمل كود اوره به اقصي نقاط كشور از جمله استان هاي شمالي به شكل مناسبي در جريان است.
رسولي با اشاره به محدوديت هاي يارانه اي و تخصيص كمتر از 25 درصد از يارانه مصوب سال 1396، عملكرد تامين و تدارك انواع كودهاي شيميايي در سال 1396 براي استان هاي گلستان،گيلان و مازندران را مطلوب ارزيابي كرد و گفت: براساس برنامه، 363 هزار و 129 تن انواع كود ازته، فسفاته و پتاسه براي استان هاي شمالي ياد شده در سال 96 سهميه تعيين شده بود كه 382 هزار و 252 تن انواع كود شيميايي و در مجموع معادل 106 درصد برنامه ابلاغي تامين و به كشاورزان تحويل شده است.
وي افزود: در سال 96 معادل 224 هزار و 121 تن كود ازته، 64 هزار و 289 تن كود فسفاته و 94 هزار و 842 تن كود پتاسه براي مصرف در كشاورزان استان هاي گلستان، گيلان و مازندران تامين و تحويل شده كه در استان مازندران معادل 109 درصد، در گلستان معادل 114 درصد برنامه و در گيلان معادل 94.2 درصد برنامه ابلاغي بوده است.
به گزارش ايرنا، طبق آمارها، سالانه 4 ميليون تن كود پايه (اوره، فسفاته و پتاسه) مورد نياز بخش كشاورزي كشور است كه نزديك 2 ميليون و 400 هزارتن آن در اختيار كشاورزان قرار مي گيرد؛ به دليل اينكه كشاورزان بيش از اين ميزان كود مصرف نمي كنند؛
ميانگين مصرف كود در بخش كشاورزي ايران نسبت به ميانگين جهاني پايين‌تر است و براي اين سوء مصرف كارشناسان معتقدند بايد تمهيدات مناسبي براي افزايش مصرف كود با كيفيت در كشور انديشيده شود.
ذخاير راهبردي كود كشور 300 هزارتن انواع كودهاي ازته، فسفاته و پتاسه است كه بدون هيچ افزايش قيمتي در اختيار كشاورزان قرار مي گيرد.
شركت خدمات حمايتي كشاورزي براي ارايه خدمات مناسب به كشاورزان، با فعال كردن 3400 كارگزاري اقدام به توزيع كود، آزمون خاك، مشاوره مصرف كود و حتي فروش تلفني كود با سامانه 1559 براي يك ميليون و 100 هزارنفر از كشاورزان عضو باشگاه كشاورزان كرده است.
اقتصام**9186*2025