سازگاري با كم آبي راهبرد شرايط كنوني كشور است

سمنان- ايرنا- مديرعامل شركت آب و فاضلاب روستايي استان سمنان گفت: سازگاري با كم آبي و خشكسالي راهبرد كشور در شرايط كنوني است كه محور اصلي آن مديريت تقاضاست.

منصور كشاورزيان روز سه شنبه با حضور در خبرگزاري جمهوري اسلامي استان سمنان به مناسبت هفته ملي آب، افزود: مهمترين محور وزارت نيرو در مديريت كمبود آب در كشور سازگاري با كم آبي و خشكسالي است.
وي با اشاره به اين كه ماه تير همراه با افزايش دما، افزايش تقاضاي مصرف آب رخ مي دهد كه به همين دليل هفته اول آن به عنوان هفته ملي آب نامگذاري شده است.
مديرعامل شركت آب و فاضلاب روستايي سمنان با اشاره به دوره هاي مختلف مباحث مديريت آب در كشور در 40 سال گذشته، اظهارداشت: مديريت تامين و مديريت مصرف 2 دوره اوليه بود كه در دوره اول ديدگاه افراطي در استفاده از منابع زيرزميني رخ داد و در دوره دوم صرفه جويي در حد شعار باقي ماند.
كشاورزيان با اشاره به مديريت تقاضا در دوره سوم كشور، تصريح كرد: در اين دوره تقاضا مديريت مي شود زيرا مديريت منابع با نگاه به اين كه تقاضا بخشي از مديريت محسوب مي شود مد نظر قرار مي گيرد و توزيع منابع با نگاه به ارزش تقاضا انجام مي شود.
وي بيان داشت: توزيع منابع در بخش هايي مانند كشاورزي، صنعت و خدمات با بررسي تقاضا و روند تامين بر اساس ارزش تقاضا مديريت مي شود كه در كلان به مديريت منابع كمك بزرگي مي كند.
وي با تاكيد بر اين كه در روند مديريت تقاضا، اصلاح الگو و مديريت مصرف اجرا و محقق مي شود، خاطرنشان كرد: در بخش مديريت مصرف حوزه هاي فرهنگي، اقتصادي و فني نقش آفرين است.
مديرعامل شركت آب و فاضلاب روستايي استان سمنان افزود: در بخش فرهنگي، رسانه ها مهمترين نقش را دارند كه در مواردي مانند اصلاح شيوه مصرف، شكل دهي به افكار عمومي و توصيه راهكارهاي مصرف، ايجاد حساسيت در افكار عمومي براي صيانت از آب و لزوم توجه دادن مردم به استفاده درست، معرفي محدوديت هاي كشور درباره منابع آبي و لزوم بسيج همگاني براي استفاده از فناوريهاي روز دنيا براي بهره گيري بهتر در مصرف، بايد عملياتي ورود كنند.
به گفته كشاورزيان، قيمت مهمترين مولفه در بخش اقتصادي براي مديريت مصرف است و در بخش فني ابزارهايي مانند تعديل فشار به منظور كاهش مصرف، استفاده از تجهيزاتي مانند شيرهاي كاهنده فشار و مخلوط كننده هوا در كنار ارايه الگوي مصرف كاربرد دارد.
مديرعامل شركت آب و فاضلاب روستايي استان سمنان بر اهميت موضوع آب تاكيد و خاطرنشان كرد: در گذشته نگاه به آب به عنوان ارزانترين كالا بوده كه نياز است اين ديدگاه در شرايط كنوني تغيير كند و واقعي شود.
هفته صرفه جويي در مصرف آب يكم تا هفتم تيرماه امسال به ترتيب جمعه روز اول روز آب آموزه هاي ديني و ملي، شنبه روز دوم آب و خانواده، يكشنبه روز سوم آب و چالش هاي مديريت آب زيرميني، دوشنبه روز چهارم آب و محيط زيست، سه شنبه روز پنجم آب و رسانه، چهارشنبه روز ششم آب و مشاركتهاي مردمي و پنجشنبه روز هفتم آب و قانون و حقوق شهروندي نامگذاري شده است.
سالانه در استان سمنان يك ميليارد 250 ميليون مترمكعب آب توليد مي شود كه بيش از 90 درصد از آن از منابع زيرزميني است.
تامين آب 284 روستاهاي استان سمنان با استفاده از 133 حلقه چاه، 91 دهنه چشمه و 15 رشته قنات انجام مي شود.
6103/6026