آتش سوزي در زباله دان اهواز مردم غيزانيه رادچارمشكل كرده است

اهواز - ايرنا - بخشدار غيزانيه گفت: آتش گرفتن زباله هاي سايت دفن زباله اهواز در نزديكي روستاي صفيره، مشكلاتي را براي مردم 20 روستا در اين بخش ايجاد كرده است.

شاهين هاشمي روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا بيان كرد: سايت دفن زباله هاي شهر اهواز در كنار روستاي صفيره بخش غيزانيه واقع است كه در تابستان زباله ها به دليل گازي كه از آنها متصاعد مي شود دچار آتش سوزي مي شوند.
وي گفت: دود ناشي از سوختن اين زباله ها و بوي متعفني كه ايجاد مي شود اهالي 20 روستاي اين منطقه را كه جمعيت هشت هزار نفري دارند آزار مي دهد.
هاشمي اضافه كرد: هفته گذشته زباله هاي اين منطقه به مدت سه روز به دليل گرما دچار آتش سوزي شدند كه براي مردم اين منطقه مشكلات زيادي را ايجاد كرد.
بخشدار غيزانيه با بيان اينكه اين سايت به لحاظ فني مشكلاتي دارد گفت: تاكنون چندين بار با شهردار اهواز صحبت كرديم و قرار بود كه اين مشكلات برطرف و زباله ها به صورت بهداشتي دفن شوند اما هنوز اين كار انجام نشده است.
سايت 'صفيره' اهواز از سال 91 و با تعطيل شدن مدفن قديمي پسماند اهواز در منطقه 'برومي' راه اندازي شده است كه روزانه يك هزار تن زباله شهر اهواز به آن منتقل مي شود. اگر چه روش به كار گرفته در اين سايت (روش نيمه هوازي موسوم به فوكوئوكا) قرار است مانع از آلودگي زيست محيطي شود اما به دليل دفن غيراصولي زباله، آلودگي ها همچنان ادامه دارد. به ويژه در فصل گرما اين سايت دچار آتش سوزي مي شود كه گاهي چندين روز به درازا مي كشد. تير پارسال فقط در يك نوبت، آتش سوزي در اين سايت 10 روز به طول انجاميد.
به گفته اداره حفاظت محيط زيست اهواز، با پايان عمر نخستين سلول دفن پسماند در اين سايت و آماده نبودن سلول جديد، اكنون همه زباله ها به صورت غيربهداشتي در سايت صفيره تلنبار مي شوند.
بخش غيزانيه يكي از سه بخش تابعه شهرستان اهواز است كه در شرق اهواز در مسير ماهشهر، رامشير و رامهرمز واقع است. اين بخش 80 روستا و بيش از 25 هزار نفر جمعيت دارد.
7158/ 6037

سرخط اخبار استان‌ها