مبارزه با ملخ در اراضي خراسان شمالي 3 برابر شد

بجنورد- ايرنا- مدير حفظ نباتات سازمان جهاد كشاورزي خراسان شمالي با بيان اينكه فعاليت و جمعيت ملخ در اين استان رو به رشد است گفت: امسال سطح مبارزه با اين آفت در مقايسه با پارسال سه برابر افزايش دارد.

محمد رضايي روز سه شنبه در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: در سال جاري در سطح سه هزار و 120 هكتار از اراضي اين استان با ملخ مبارزه انجام شده است در صورتي كه سال گذشته سطح مبارزه يكهزار و 20 هكتار بود.
وي با اشاره به اينكه مبارزه با ملخ در اراضي اين استان از اواخر فروردين ماه آغاز شده و تا پايان مرداد ماه ادامه دارد گفت: بيشترين سطح مبارزه با اين آفت در شهرستان هاي بجنورد، شيروان و فاروج بوده است.
رضايي افزود: شروع فعاليت و تغذيه ملخ از مراتع است در مرحله بعد به سوي باغ ها، اراضي و مزارع مجاور مراتع حركت مي كنند، مبارزه با اين آفت به صورت محلول پاشي و سم با سبوس انجام مي شود.
مدير حفظ نباتات سازمان جهاد كشاورزي خراسان شمالي بر مبارزه با ملخ قبل از مرحله بالداري تاكيد كرد و گفت: در مراتع مبارزه با اين آفت به علت سخت گذر بودن راه ها با مشكل مواجه ايم به همكاري روستاييان در اين خصوص نيازمند هستيم.
رضايي با اشاره به اينكه سطح مراتع خراسان شمالي گسترده است افزود: از محل استقرار و كانون هاي ملخ بي اطلاع هستيم كه اگر مبارزه انجام نشود براي سال هاي آينده مشكل به وجود مي آيد.
وي گفت: در خصوص هزينه هاي مبارزه با ملخ مكاتباتي انجام شده اما تاكنون اعتباري اختصاص نيافته است، تمام هزينه هاي مبارزه با ملخ بر عهده بخش دولتي است.
اين مسئول اظهار داشت: هم اكنون در انبارها سم موجود نيست و مبارزه با محلول پاشي نيز به صورت 100 درصد كامل انجام نمي شود.
وي با بيان اينكه در ماه هاي گذشته قيمت سم از 50 تا 100 درصد افزايش پيدا كرده است افزود: براي خريد سم و هزينه هاي كارگري پنج ميليارد و 500 ميليون ريال اعتبار درخواست شده است.
خراسان شمالي 344 هزار هكتار عرصه كشاورزي دارد كه از اين سطح حدود 40 هزار هكتار باغ و مابقي زراعت است.
7186/3007/ 6042

سرخط اخبار استان‌ها