مجموعه آكواریوم و اسكله مارینا در منطقه آزاد انزلی افتتاح شد

انزلی - ایرنا - با حضور معاون اول رئیس جمهوری، مجموعه تفریحی و گردشگری آكواریوم و نیز اسكله مارینا در منطقه آزاد انزلی افتتاح و زیرساخت گردشگری دریایی در خزر مهیا شد.

به گزارش خبرنگار ایرنا همزمان با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، اسكله مارینا در منطقه آزاد انزلی افتتاح شد. ساخت موج شكن ها و ایجاد حوضچه آرامش اسكله تفریحی مارینا مجتمع بندری كاسپین منطقه آزاد انزلی همزمان با حضور رئیس جمهوری در منطقه آزاد انزلی، فروردین ماه سال گذشته آغاز شد و تا پایان سال 1396 به اتمام رسید.
در حال حاضر با سرمایه گذاری بخش خصوصی با نصب اسكله‌های پهلوگیری شناورهای تفریحی آماده بهره برداری شده است.
احداث اسكله‌های مارینا به عنوان مهمترین زیرساخت عملیاتی كردن گردشگری دریایی در دریای خزر مطرح است و به عنوان مهمترین زیرساخت فعال سازی گردشگری دریایی در دریای خزر در دستور كار قرار دارد. در این اسكله تفریحی با امكان پهلوگیری حدود 300 شناور، گام مهمی در جهت ایجاد و توسعه گردشگری دریایی و اشتغالزایی در این بخش از صنعت گردشگری برداشته می‌شود.
میزان اشتغالزایی اسكله های مارینا 150 نفر است.
همچنین با حضور معاون اول رئیس جمهوری، بزرگترین مجموعه تفریحی و گردشگری آكواریوم و باغ خزندگان ایران با سرمایه گذاری 30 میلیون یورویی خارجی در منطقه آزاد انزلی افتتاح شد. مجموعه تفریحی و گردشگری آكواریوم و باغ خزندگان ایران در زیربنایی به مساحت بیش از 10 هزار متر مربع و در چهار طبقه با سرمایه گذاری بخش خصوصی، در محدوده فاز تجارت و گردشگری منطقه آزاد انزلی به صورت رسمی افتتاح شد.
مجموعه تفریحی و گردشگری آكواریوم و باغ خزندگان شامل بزرگترین تونل آكواریوم كشور به طول 40 متر و باغ خزندگان كشور، شهربازی سرپوشیده، بولینگ، سینمای چند بعدی، سوئیت های اقامتی و بخش های تجاری و خدماتی با اشتغالزایی مستقیم 120 نفر است.
منطقه آزاد انزلی تنها منطقه آزاد ایران در حاشیه دریای خزر است. قرار گرفتن در مسیر كریدور بین المللی شمال - جنوب ، دارا بودن موقعیت ویژه در زمینه ارتباط با كشورهای حاشیه دریای خزر ، همجواری با بنادر آستراخان و لاگان در روسیه ، كراسنودسك در تركمنستان ، اكتائو در قزاقستان و باكو در آذربایجان ، دسترسی از طریق راه های مناسب به بازارهای مصرف كشورهای همسود (CIS) و نزدیكی به فرودگاه بین المللی سردارجنگل رشت از جمله مزایای منطقه آزاد انزلی است.
7471/2007