آموزش ابزار شناخت ظرفيت گردشگري روستاهاي كردستان است

سنندج - ايرنا - مدير گروه تبليغات و بازاريابي اداره كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي كردستان گفت: آموزش مهمترين ابزار براي شناسايي ظرفيت هاي گردشگري روستاها در عرصه توسعه صنعت توريسم در اين استان است.

آوات مكاري روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: برگزاري دوره هاي آموزشي در زمينه هاي گردشگري توسعه روستايي با تاكيد بر بومگردي در اين استان آغاز شده است.
وي افزود: روستاييان نياز به آن دارند با اضافه كردن دانش بومي خود در راستاي جذب گردشگري و توسعه اين صنعت گام بردارند.
مكاري تاكيد كرد: برخي روستاها جاذبه هاي گردشگري دارند و روستاييان به علت عدم آشنايي، از اين ظرفيت ها براي كسب درآمد و معرفي روستا به عنوان هدف گردشگري مغفول هستند لذا ميراث فرهنگي براي جلوگيري از اين كاستي اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي مي كند.
وي يادآور شد: در سال جاري دوره آموزشي در پنج شهرستان قروه، دهگلان، كامياران، ديواندره و سنندج با عنوان عنوان توسعه گردشگري روستايي با تاكيد بر اقامتگاه هاي بوم گردي در سر فصل هاي گردشگري معماري، نحوه ارتباط با تورهاي خارجي و داخلي و تبليغات در فضاي مجازي برگزار شده است.
مكاري اضافه كرد: در اين دورها بيش از 400 نفر از اقشار مختلف شامل دهياران و اعضاي شوراهاي اسلامي، سرمايه گذاران محلي و مردم روستاها تحت پوشش قرار گرفته و در رشته هاي صنايع دستي، بسته بندي خوراكي، تاسيس اقامت گاه بوم گردي آموزش ديدند.
وي بر اهميت و لزوم بحث آموزش در جهت آگاه سازي جوامع محلي تاكيد كرد و گفت: با توجه به اولويت بندي و تاكيد دولت در بحث توسعه بوم گردي در حوزه گردشگري و ظرفيت هاي استان در اين بخش، اين دوره هاي آموزشي مي تواند زمينه ساز رونق و رشد صنعت گردشگري، بخصوص در بحث اقامتگاه هاي بوم گردي باشد.
مدير گروه تبليغات و بازاريابي اداره كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي كردستان گفت: اين سازمان در سال جاري برگزاري دوره هاي آموزشي مختلفي را برنامه ريزي كرده است.
به گزارش ايرنا، 43 روستاي كردستان براساس شاخص هاي تعيين شده، به عنوان روستاهاي هدف گردشگري انتخاب شده اند و بيش از 10 مورد از اين روستاها داراي ظرفيت هاي گردشگري اكنون در كانون توجه توريسم قرار گرفته اند.
استانداري كردستان براي رونق گردشگري در هر كدام از اين روستاها يك ميليارد ريال اعتبار پيشنهاد كرده است.
استان كردستان داراي يك هزار و 520 اثر تاريخي شناسايي شده شامل آثار باستاني، غارهاي طبيعي، درختان كهنسال، ميراث منقول، قنات و مكان هاي طبيعي است، 872 اثر از اين تعداد شامل 773 اثر غير منقول شامل (آثار تاريخي، تپه، محوطه و بنا)، 20 مورد ميراث طبيعي، 56 مورد ميراث معنوي و 23 مورد ميراث منقول در فهرست آثار باستاني كشور به ثبت رسيده است.
3034/9102