ورود مصالح غيرمجاز به منطقه مازيچال كلاردشت منجربه درگيري شد

نوشهر - ايرنا - رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري كلاردشت با اشاره به برخورد با ساخت وسازهاي غيرمجاز دراين منطقه گفت: متخلفان ساخت و ساز در منطقه مازيچال براي ورود مصالح ساختماني به اين منطقه با نگهبانان درگير شدند.

مازيچال (مازوچال ) منطقه اي جنگلي است كه با توجه به رويش درخت مازو كه نوعي بلوط است بر سرزبان ها افتاده است . اين منطقه علي رغم فاصله 50 كيلومتري با شهرستان هاي تنكابن و عباس آباد و واقع شدن در 10 كيلومتري شهر كلاردشت بر اساس تقسيمات كشوري در سال 81 جزو شهرستان تنكابن ثبت شده است ، هرچند به لحاظ منابع طبيعي اين منطقه هم اكنون نيز زير نظر اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان كلاردشت قرار دارد .
امروز منطقه مازيچال همچون ساير مناطق زيبا مورد توجه زمين خواري ها و ساخت و سازهاي غيرقانوني قرار گرفت و بدون آنكه مشخص شود از چه مرجعي مجوز دريافت كرده اند، متخلفان به ساخت و ساز غيرقانوني ادامه مي دهند و هر روز بر جمعيت اين منطقه مرتعي افزوده مي شود.
وحيد مشايخ روز يكشنبه در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: روز پنجشنبه گذشته عده اي بدون داشتن مجوز براي بردن مصالح به منطقه مازيچال به زور متوسل شدند كه با مقاومت نگهبان منابع طبيعي مستقر در جاده اختصاصي جنگلي مازيچال مواجه شدند.
وي افزود : پس از اين اقدام متخلفين ، منابع طبيعي كلاردشت شكايتي را تنظيم و تسليم مراجع قضايي شهرستان كرد تا موضوع از مجاري قانوني پيگيري شود.
رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري كلاردشت گفت : براساس قانون براي ورود هر نوع مصالح ساختماني به منطقه مازيچال بايد مجوز مراجع قانوني همچون بخشداري انجام شود و در غير اين صورت غير قانوني است.
او ادامه داد : در يك سال گذشته 2 متخلفي كه اقدام به ورود مصالح ساختماني غير قانوني به زور به منطقه مازيچال كردند ، با دستور مراجع قضايي به پرداخت جريمه و زندان محكوم شدند.
مشايخ بر ضروت برخورد با متجاوزان به عرصه ملي تاكيد كرد و گفت : يگان حفاظت اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري در راستاي تبصره ذيل ماده 55 جنگل‌ها هر نوع ساخت و ساز در اراضي ملي تخريب خواهد كرد.
وي با اشاره به وجود سه هكتار مستثنيات در منطقه مازيچال ، اظهار داشت : تاكنون با نظارت منابع طبيعي از ساخت و ساز در اراضي ملي در اين منطقه ممانعت شده است ولي در سالهاي اخير ساختمان هايي در اين مستثنيات ساخته شده كه به عنوان خوش نشين از آنها استفاده مي شود.
مرتع مازيچال در گذشته به عنوان مكاني براي حيات وحش و زيست حيوانات حمايت شده مانند بزكوهي ، پلنگ و گوزن مورد استفاده بود.
منابع طبيعي كلاردشت 26 هزار هكتار جنگل و 24 هزار هكتار مرتع تحت پوشش دارد كه به دليل نزديكي به پايتخت و داشتن آب و هواي مناسب، به شدت در خطر تصرف توسط افراد سودجو و ساخت و ساز غير مجاز است.
شهرستان كلاردشت با جمعيتي دست كم 20 هزار نفر درقالب يك شهر و 19 روستا درغرب مازندران واقع است.
1295/ 1602/1654