ديابت مادر خطر ابتلاي فرزندان به اوتيسم را افزايش مي دهد

تهران – ايرنا – مطالعات جديد محققان كاليفرنياي جنوبي نشان مي دهد ديابت مادران خطر اوتيسم در فرزندان را افزايش مي دهد.

به گزارش روز يكشنبه گروه اخبار علمي ايرنا از پايگاه خبري مديكال ساينس، اين مطالعه با بررسي وضعيت سلامت 419 هزار و 425 كودك ارتباط ديابت نوع 1 يا 2 در مادر و افزايش خطر بروز اوتيسم در فرزند را نشان مي دهد.
اين مطالعه همچنين نشان مي دهد ديابت بارداري نيز مي تواند در افزايش خطر اوتيسم نقش داشته باشد. با توجه به اين مطالعه در صورت وجود ديابت در مادر، اقدامات پيشگيرانه قبل از بارداري ضروري است. كاهش وزن و كنترل گلوكز خون مهمترين روش براي كاهش اثرات ديابت بر مادر و فرزند است.
اوتيسم يك اختلال عصبي است كه عملكرد مغز را تحت تاثير قرار مي دهد. اين معلوليت رشدي معمولا در سه سال اول زندگي به طور كامل آشكار مي شود. معمولا اين سه سال اول، دوره طلايي قلمداد مي شود و چنانچه در اين دوره مربيان و والدين كودك اين عارضه را شناسايي كنند و در صورت درمان و رسيدگي مي توان كودك را به مدرسه فرستاد و مهارت هاي زيادي را به او آموخت.
نتايج اين مطالعه در نشريه American Medical Association منتشر شده است.
علمي (6) ** 9259**1440