برق مشتركان پرمصرف در آذربايجان غربي قطع مي شود

اروميه- ايرنا- مديرعامل شركت توزيع نيروي برق آذربايجان غربي با تاكيد بر صرفه جويي مردم در مصرف برق طي ايام گرم سال، گفت: مشتركان پر مصرفي كه در زمان اوج مصرف برق بدون مراعات اقدام به استفاده بي رويه كنند با برخورد اين اداره كل در سطح استان مواجه و برق آنان قطع مي شود.

اكبر حسن بگلو روز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: طبق پيش بيني ها ميزان توليد برق طي تابستان امسال در آذربايجان غربي يكهزار و 16 مگاوات است در حالي كه مصرف اين بخش به يكهزار و 47 مگاوات خواهد رسيد.
وي اضافه كرد: ميزان توليد برق در آذربايجان غربي طي فصل تابستان به دليل اثرگذاري گرماي هوا بر توليد برق نيروگاه هاي گازي كاهش مي يابد و همين امر، بهره مندي استان از بخشي از توليد كشوري را براي تامين برق مصرفي ضروري مي كند.
وي با اشاره به فعاليت 113 جايگاه سي ان جي در آذربايجان غربي بيان كرد: طبق برنامه ريزي ها، جايگاه هاي سي ان جي در ساعات اوج مصرف شامل 12 تا 16 هر روز به صورت نوبتي تعطيل مي شود و مشوق هايي را براي جلوگيري از زيان اين جايگاه ها در نظر گرفته شده است.
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق آذربايجان غربي افزود: ادارات نيز ملزم به استفاده كمتر از وسايل سرمايشي شده اند و طبق مقررات در نظر گرفته شده قرار است اين سيستم ها را از ساعت 12 خاموش كنند.
حسن بگلو با اشاره به فعاليت 12 اكيپ بازرسي و برخورد با تخلف در آذربايجان غربي بيان كرد: بازرسي هاي مداومي از سوي شركت توزيع نيروي برق آذربايجان غربي از ادارات انجام مي شود تا مقررات انديشيده شده براي فصل گرم سال به درستي اجرا شود.
وي گفت: البته شهروندان و مشتركان برق خانگي نيز بايد در اين خصوص احساس مسووليت كنند تا با كم شدن برق مصرفي در استان از خاموشي هاي برنامه ريزي شده كاسته شود.
وي ادامه داد: يك ميليون و 213 هزار و 913 مشترك برق در آذربايجان غربي وجود دارد كه 80 درصد اين رقم را مشتركان خانگي تشكيل مي دهد.
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق آذربايجان غربي افزود: تا كنون براي 14 هزار و 200 حلقه چاه كشاورزي با 19 هزار و 503 اشترك برق در آذربايجان غربي صادر شده است.
به گزارش ايرنا با افزايش دما در فصل گرما و استفاده بيش از حد از وسايل سرمايشي پرمصرف نظير كولرهاي گازي، امكان خاموشي در سطح كشور وجود دارد.
وسايل سرمايشي بيشترين استفاده برق در بين مشتركان را به خود اختصاص مي دهند؛ طبق بررسي ها سالانه 20 هزار مگاوات برق در اين سيستم ها در كل كشور مصرف مي شود كه رقم بسيار زيادي است.
8135/2093

سرخط اخبار استان‌ها