متخلفان تعزيرات حكومتي كردستان 26 ميليارد ريال جريمه شدند

سنندج - ايرنا - مديركل تعزيرات حكومتي كردستان گفت: امسال 2 هزار و 376 فقره پرونده تخلف در تعزيرات حكومتي استان تشكيل و متخلفان 26 ميليارد و 390 ميليون ريال جريمه شدند.

به گزارش خبرنگار ايرنا، سيدنجيم حسيني روز شنبه در نشست خبري با خبرنگاران و اصحاب رسانه كردستان اظهار داشت: كشت هاي بازرسي تعزيرات حكومتي كردستان از ابتداي امسال با توجه به وضعيت بازار و بويژه در ماه مبارك رمضان تشديد و در اين مدت 2 هزار و 345 پرونده تخلف بررسي و راي براي آنها صادر شد.
وي اضافه كرد: از اين تعداد پرونده يك هزار و 572 فقره پرونده در بخش كالا و خدمات بوده كه متخلفان اين بخش به پرداخت 2 ميليارد و 540 ميليون ريال جريمه محكوم شدند.
وي افزود: تعداد پرونده هاي اين بخش در مقايسه با سال قبل 12 درصد افزايش يافته و گرانفروشي، كم فروشي و عدم درج قيمت بيشترين تخلفات اين بخش است.
حسيني گفت: در بخش قاچاق كالا و ارز نيز 765 فقره پرونده تشكيل شده و متخلفان به پرداخت 23 ميليارد و 780 ميليون ريال جريمه شدند كه اين تعداد در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 40 درصد كاهش يافته است.
وي افزود: در بخش بهداشت و درمان نيز 39 فقره پرونده تشكيل شده و متخلفان به پرداخت 60 ميليون ريال جريمه شدند.
**تشكيل 759 فقره پرونده در طرح تشديد نظارت رمضان
مديركل تعزيرات حكومتي كردستان گفت: در قالب طرح تشديد نظارت رمضان 759 فقره پرونده تخلف در تعزيرات حكومتي استان تشكيل شد كه بيشترين تعداد آن در بخش كالا و خدمات و 535 فقره بود و متخلفان به پرداخت يك ميليارد و 650 ميليون ريال جريمه شدند.
حسيني افزود: در اين مدت 214 فقره پرونده قاچاق با جريمه چهار ميليارد ريال و 14 فقره پرونده بخش بهداشت با يك ميليارد و 700 ميليون ريال جريمه تشكيل شد.
وي اضافه كرد: در قالب طرح تشديد نظارت بر بازار ويژه ماه مبارك رمضان، 10 تيم بازرسي بر عرضه و فروش كالاهاي اساسي نظارت كردند و در اين مدت 47 گشت مشترك با ساير ادارات انجام دادند.
وي گفت: شهروندان در صورت مشاهده تخلفات صنفي در بخش هاي كالا و خدمات، مراكز بيمارستاني و داروخانه اي و شركت هاي خصوصي و دولتي مي توانند گزارش كتبي خود را براي بررسي به ادارات تعزيرات حكومتي تحويل دهند.
حسيني يادآور شد: سامانه تلفن گوياي تعزيرات حكومتي 135 بزودي راه اندازي مي شود ضمن اينكه شهروندان مي توانند با ورود به سايت اينترنتي بازرسي و عملكرد تعزيرات حكومتي درخواست خود براي رسيدگي به تخلف صنفي را ثبت كنند.
سال گذشته در مجموع هشت هزار و 120 فقره پرونده تخلف مربوط به صنوف بخش هاي مختلف در تعزيرات حكومتي تشكيل و متخلفان به پرداخت 633 ميليارد و 300 ميليون ريال جريمه محكوم شدند.
سازمان تعزيرات حكومتي در آبان سال 1373 با تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام و بر اساس قانون تعزيرات حكومتي، با هدف مقابله با هجمه مفسدان خرد و كلان اقتصادي و حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان تاسيس شد.
3020