شهروندان در مصرف بهينه آب اهتمام بيشتري داشته باشند

كرمانشاه - ايرنا - مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان كرمانشاه، با اشاره به كاهش نزولات جوي و بحران خشكسالي در كشور، از شهروندان خواست تا با هدف رفع مشكلات، در مصرف بهينه آب آشاميدني اهتمام بيشتري داشته باشند.

عليرضا تخت شاهي روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: ضروري است مشتركان در نحوه مصرف آب مديريت داشته باشند تا با كمبود آب مواجه نشويم.
وي با بيان اينكه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور درهفته صرفه جويي در مصرف آب امسال، رويكرد سازگاري با كم آبي را در امتداد شعار 'منابع آب محدود است' و همچنين 'با مديريت در مصرف كاستي را جبران نماييم' مدنظر قرار داده است.
وي اظهار داشت: با توجه به تأكيد بر اهميت آب در آموزه ها و فرهنگ ديني و ملي ما و ضرورت ارتقاي دانش و فرهنگ عمومي در باره آب، برنامه هايي در هفته صرفه جويي در مصرف آب پيش بيني شده است.
وي به تشريح عناوين هفته صرفه جويي در مصرف آب پرداخت و گفت: روز جمعه اول تير به نام آب، آموزه هاي ديني و ملي و ارتقاي آگاهي هاي عمومي و با اهدافي همچون جايگاه آب در باورها و اعتقادات ديني و فرهنگي مردم، نقش آموزه‌هاي ديني و فرهنگي در مصرف بهينه آب و احياي سنت هاي مذهبي و ملي در حفظ و نگهداري منابع آبي نامگذاري شده است.
وي افزود: شنبه دوم تيرماه، با هدف مشاركت خانواده‌ها در مديريت مصرف آب و سازگاري با كم آبي و نقش زنان در اصلاح الگوي مصرف آب، به عنوان آب،‌ خانواده (مديريت تقاضا و مديريت مصرف آب) نامگذاري شده است.
مديرعامل آبفاي استان كرمانشاه گفت: سومين روز هفته صرفه جويي در مصرف آب، به عنوان، آب،‌ اقتصاد و توسعه پايدار و با راهبرد تبيين ارزش اقتصادي آب (شرب، صنعت،‌ كشاورزي)، تبيين نقش مصرف بهينه آب در حفظ منابع آبي براي توسعه پايدار و تاثير اعمال قيمت تمام‌ شده در افزايش بهره ‌وري آبي و تغيير رفتارهاي مصرفي مشتركان پرمصرف نامگذاري شده است.
وي با بيان اينكه چهارم تير، آب،‌ محيط زيست و سلامت همگاني ( كمپين آب رفته برمي گردد) با هدف عوارض ناشي از عدم توسعه شبكه فاضلاب و اهميت بازچرخاني آب در حفظ محيط زيست، آلودگي منابع آب و راهكارهاي حفاظت از آن، بهداشت آب و سلامت همگاني و توليد فاضلاب كمتر با مصرف آب كمتر نامگذاري شده است.
وي افزود: با اجراي برنامه هاي مختلف در اين روز، بر لزوم نقش كيفيت آب در ارتقاي سلامت عمومي، تشريح راهكارهاي جلوگيري از آلودگي منابع آب، تشريح عوارض ناشي از عدم توسعه شبكه فاضلاب و اهميت بازچرخاني آب در ايران و جهان تاكيد مي شود.
تخت شاهي ادامه داد: پنجمين روز هفته صرفه جويي در مصرف آب، با توجه به نقش رسانه هاي جمعي و اثربخشي آنان در افزايش آگاهي مردم نسبت به مسائل مربوط به آب و نهادينه كردن فرهنگ صرفه جويي، تحت عنوان؛ آب، رسانه و افكار عمومي با تببين اهدافي همچون ايجاد حساسيت در رسانه ها و افكار عمومي براي صيانت از آب و لزوم توجه دادن مردم به استفاده درست از آن، معرفي و تبيين محدوديت ها و معضلات كشور در خصوص منابع آبي و لزوم بسيج همگاني براي بهره گيري از فن آوري روز دنيا در بهره گيري از منابع آب نامگذاري شده است.
او گفت: آب، مشاركت هاي مردمي، سمن ها، خيرين آب رسان عنوان شمشين روز هفته صرفه جويي در مصرف آب است كه با هدف گذاري جلب مشاركت اقتصادي و اجتماعي مردم و ذي نفعان براي اجراي طرح هاي آب رساني و همچنين مشاركت مردم در مديريت آب رساني، استفاده از ظرفيت خيرين آب رسان براي تأمين مالي و توزيع آب شرب بويژه در سطح روستاها و جلب مشاركت مردم و مراكز اقتصادي و صنعتي در اجراي طرح هاي فاضلاب نامگذاري شده است.
تخت شاهي با اشاره به اينكه، پنجشنبه هفتم تير، تحت عنوان؛ آب،‌ قانون و حقوق شهروندي نامگذاري شده است، گفت: با توجه به نقش قوه قضاييه در حفاظت از منابع آب كشور، لزوم رعايت قانون از سوي همگان و اطلاع‌رساني در خصوص انواع جرايم و تخلفات در بخش آب، مديريت منابع آبي زيرزميني، تشريح و تدوين راهكارهاي رفع موانع حقوقي و قانوني در اجراي طرح هاي آب و فاضلاب و جلب مشاركت مردم و سازمان هاي مردم نهاد در ترويج فرهنگ سازگاري با كم آبي چنين عنواني براي روز هفتم هفته كاهش مصرف آب انتخاب شده است.
وي تأكيد كرد: تبيين وضعيت منابع آب كشور براي قضات و كاركنان دادگستري ها، لزوم رعايت قانون از سوي همگان در برداشت از منابع آب به ويژه منابع آب هاي زيرزميني و نقش قوه قضاييه در حفاظت از منابع آب كشور از جمله برنامه هاي در نظر گرفته شده است.
وي پرداختن به موضوع آب و مصرف بهينه آن در خطبه هاي نماز جمعه و جماعت، اطلاع رساني در مورد انواع جرائم و تخلفات در بخش آب، برگزاري جلسات آموزشي و اطلاع رساني را ازديگر برنامه هاي پيش بيني شده در هفته صرفه جويي در مصرف آب عنوان كرد.
استان كرمانشاه با 2 ميليون نفر جمعيت 369 هزار مشترك آب دارد كه از اين تعداد 220 هزار مشترك مربوط به شهر كرمانشاه است.
3033/8066