خيران حدود 6ميليارد ريال به مددجويان بهزيستي مراغه كمك كردند

مراغه - ايرنا - رئيس اداره بهزيستي مراغه با اشاره به مشاركت هاي مردمي در حمايت از اقشار آسيب پذير زيرپوشش اين سازمان گفت: از ابتداي سالجاري تاكنون خيران شهرستان پنج ميليارد و 956 ميليون ريال براي اين منظور كمك كرده اند.

شهين صادقي روز جمعه در گفت و گو با ايرنا افزود: اين كمك ها شامل چهار ميليارد و 450 ميليون ريال به صورت غيرنقدي در بين مددجويان و خانواده هاي زيرپوشش توزيع شده است.
وي ادامه داد: در اين راستا و در طول ماه مبارك رمضان نيز 6 هزار و 420 پرس غذاي گرم به ارزش يك ميليارد و 284 ميليون ريال با حميات خيران در بين افراد تحت پوشش بهزيستي شهرستان توزيع شد.
وي اضافه كرد: همچنين مردم خير انديش شهرستان در قالب فطريه زكات نيز 72 ميليون و 500 هزار ريال براي حمايت از مددجويان اين سازمان اهدا كردند.
وي گفت: در اين مدت همچنين 150 ميليون ريال نيز به صورت كمك نقدي از سوي خيران و شهروندان براي حمايت از خانواده هاي نيازمند به حساب اين سازمان واريز شده است.
وي با بيان اينكه حمايت و مشاركت خيران و شهروندان زمينه ساز تامين بخش مهمي از نيازهاي اقشار نيازمند جامعه خواهد بود افزود: شماره حساب 110110121290351 بهزيستي مراغه نزد بانك توسعه تعاون آماده دريافت كمك هاي نقدي مردم خيرانديش اين شهرستان است.
به گزارش ايرنا، حدود 15 هزار نفر از خدمات اجتماعي و حمايتي بهزيستي در مراغه برخوردار هستند.
شهرستان مراغه با حدود 263 هزار نفر جمعيت در 127 كيلومتري تبريز، مركز آذربايجان شرقي واقع است.
3077/7487