اعضاي هيات رئيسه حزب مستقل و اعتدال ايران انتخاب شدند

تهران- ايرنا- در هفتادمين جلسه شوراي مركزي حزب مستقل و اعتدال ايران هيات رئيسه و رئيسان كميته هاي اين حزب انتخاب شدند.

به گزارش روز پنجشنبه ايرنا از كميته اطلاع رساني حزب مستقل واعتدال ايران، هفتادمين جلسه شوراي مركزي اين حزب به رياست قدرتعلي حشمتيان عصر ديروز تشكيل شد.
در اين جلسه سيدجلال ساداتيان به عنوان نايب رئيس اول و احمد اسدي در جايگاه نايب رئيس دوم و هژير خليلي به عنوان خزانه دار و عاطفه كاوه به عنوان منشي انتخاب شدند.
پس از آن براي انتخاب كميته ها راي گيري شد؛ كه براساس آن راضيه علي بخشي رئيس كميته اطلاع رساني، عليرضا معظمي نيا رئيس كميته پشتيباني ومالي، جعفر آيين پرست رئيس كميته انتخابات،
حاجيه شهناز رئيس كميته بانوان، مجيد كيهاني رئيس كميته امور بين الملل، سعيد كشاني رئيس كميته حقوقي و داوري و اكبر غلامي رئيس كميته آموزش و ورزش و تحقيقات انتخاب شدند كه به تاييد بازرسان حاضر در جلسه رسيد.
در ادامه براساس اساسنامه، حشمتيان دبيركل اين حزب در احكام جداگانه اي حسن درزيني را به عنوان مسئول دفتر حزب و ايرج جمشيدنژاد و علي باغبانيان و علي احمديه را در جايگاه مشاوران پارلماني و حقوقي دبيركل و عزيز علي پرتوي را به عنوان مشاور امور روحانيان، برومند شكري به عنوان مشاور هنري و رسانه اي، عليرضا شريفي را در جايگاه مشاور تبليغات، محمد يگاني را به عنوان مشاور ارتباطات، ميثم اشرفي اصفهاني را به عنوان مشاور دانشجويي و حامدعلي بخشي نهاوندي را به عنوان دبير اجرايي دبيرخانه منصوب كردند.
سيام*3202*3061** 2023