طلاق انحراف و آسیب اجتماعی نیست

تهران- ایرنا- عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان اینكه طلاق، انحراف و آسیب اجتماعی نیست، از آن به عنوان یك پدیده طبیعی اجتماعی و حق مدنی یاد كرد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، سیدحسن حسینی روز پنجشنبه در همایش ملی آسیب های اجتماعی در دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، اظهار داشت: اصولا طلاق در جامعه ایرانی، یك پدیده آسیب شناختی تلقی می شود اما اگر بخواهیم آن را از نگاه اجتماعی بررسی كنیم، باید گفت، ازدواج و طلاق فرایند طبیعی زندگی هستند.
وی با یادآوری قوانین حوزه خانواده ادامه داد: نخستین قانون مدنی ایران مصوب سال 1313 مباحثی درباره طلاق و حضانت فرزند دارد؛ زمانی كه پدیده اجتماعی در قوانین مطرح می شود، به معنای حق مدنی است.
این جامعه شناس اضافه كرد: اگرچه حق طلاق در قانون مدنی مصوب 1313 و در ماده 1133 فقط برای مردان لحاظ شده اما تبصره هایی نیز دارد كه در آنها حق طلاق برای زنان محفوظ نگه داشته شده است.
حسینی افزود: البته این قانون در سال 1348 و 1353 اصلاح شد و نوعی برابری اجتماعی برای حقوق زنان و مردان را دنبال كرد كه با پیروزی انقلاب اسلامی منسوخ شد.
این جامعه شناس ادامه داد: شورای انقلاب بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، قانونی با عنوان دادگاه مدنی خاص تشكیل داد و افرادی كه قصد طلاق داشتند، باید به این دادگاه ها مراجعه می كردند و دارای 2 شاهد هم بودند.
به گفته وی، مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از آن در سال 1372، مجموعه بندهایی برای برابری حقوق اجتماعی زنان و مردان مصوب كرد و قانون خانواده در سال 1392 تصویب شد.
حسینی افزود: با مراجعه به قوانین می توان دریافت كه نگاه قانونگذار به موضوع طلاق، آسیب شناختی است در حالیكه هیچگاه ازدواج و طلاق موضوع طبیعی انگاشته نشده است.
وی ادامه داد: وقتی 2 نفر در زندگی با یكدیگر مشكلی پیدا می كنند، باید عوامل نابسامانی آنها بررسی و عوامل قبل و بعد از طلاق واكاوی شود.
این عضو هیات علمی دانشگاه تهران یادآور شد: بیشتر انتخاب های امروزی در زمینه ازدواج، شخصی و آزادانه است؛ به همین دلیل، اگر انتخاب بدی صورت گرفته باشد، می تواند به جدایی و طلاق منجر شود.
وی با بیان اینكه طلاق مساله ای اجتماعی است كه به مشكلات قبل و پس از آن به خوبی توجه نشده، افزود: سازمان ها و نهادهایی اجتماعی آن را آسیب تلقی می كنند.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران ادامه داد: در صورتی كه دولت رفاه در كشور تشكیل شود، همراه با قوانین و آموزش و پرورش مناسب باشد و برابری آموزشی، اقتصادی و اشتغال برای زنان مود توجه قرار گیرد، در آن صورت طلاق تبعات منفی كمتری دارد و انتخاب های درست تری خواهیم داشت كه از وقوع پدیده طلاق جلوگیری می كنند.
به گزارش ایرنا، سومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی به همت انجمن جامعه شناسی ایران و مركز مطالعات و تحقیقات دانشگاه تهران و با همكاری نهادها و سازمان های متولی از دیروز در دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران آغاز شد و امروز به كار خود پایان می دهد.
پنل تخصص آسیب‌های حوزه خانواده با حضور تقی آزاد ارمكی، باقر ساروخانی، حسن حسینی از استادان برجسته جامعه شناسی و مطالعات خانواده وجمعی از استادان، پژوهشگران و دانشجویان برگزار شد.
اجتمام*٣٢٢٩*3061**1880** 2023