يك سوم زنان جهان خشونت را تجربه كرده اند

تهران- ايرنا- عضو پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري گفت: بر اساس آمارهاي رسمي يك زن از بين سه زن خشونت هاي جسمي، جنسي يا تجاوز را تجربه كرده مي كند.

به گزارش خبرنگار اجتماعي ايرنا، ليلا فلاحتي روز چهارشنبه در سومين همايش ملي آسيب‌هاي اجتماعي ايران كه در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران برگزار شد، در سخنراني با عنوان «بررسي وضعيت آسيب هاي اجتماعي زنان و دختران در عرصه جهاني» با بيان اينكه آسيب ها و مشكلات اجتماعي پديده اي فراگير در همه كشورها و جوامع دنيا است، افزود: با وجود پيشرفت هاي زياد، جهان نابرابرتر شده و زنان در چرخه و در معرض آسيب هاي جدي تري قرار دارند.
وي گفت: فقر، نابرابري، فقدان دسترسي به منابع و فرصت ها بخشي از عوامل موثر در آسيب هاي اجتماعي است و بنا به شواهد و مستندات زنان جزو گروه هايي هستند كه بيشتر در معرض آسيب هستند.
وي ادامه داد: نتايج تحقيقات نشان مي دهد در حالي كه در جوامع و كشورهاي مختلف مسائل و آسيب هاي مختلفي در صدر مشكلات وجود دارد اما به صورت كلي چالش هاي مشتركي در سطح جهان قابل مشاهده است.
فلاحتي نخستين چالش را موضوع آموزش دانست و گفت: در حالي كه روندها نشان مي دهد زنان و دختران دسترسي گسترده اي به آموزش پيدا كرده اند اما بر اساس آخرين آمار يونسكو 263 ميليون كودك، جوان و بزرگسال در سراسر جهان مدرسه نرفته اند و اين بدان معناست جمعيت جهان در موضوع آموزش چالش دارند.
اين پژوهشگر افزود: از مجموع اين تعداد 131 ميليون نفر زن هستند. بيشترين تعداد آنها مربوط به آفريقا و سپس آسياي غربي است هچنين دومين چالش مربوط به مشاركت اقتصادي و كسب فرصت هاي شغلي است به طوري كه زنان در مجموع دو سوم از ساعات كاري را در جهان انجام مي دهند و فقط يك دهم از مجموع درآمدها را كسب مي كنند.

* روزانه 800 زن در كشورهاي توسعه هنگام زايمان فوت مي كنند
وي گفت: سومين چالش مرتبط با سلامت و بهداشت است، افزود: بر اساس آمارهاي سازمان جهاني بهداشت 225 ميليون زن در كشورهاي در حال توسعه با چالش بهداشت باروري و خدمات زايمان مواجه هستند، به طوري كه روزانه 800 زن در هنگام زايمان فوت مي كنند.
اين جامعه شاس خشونت را يكي از آسيب هاي جدي عليه زنان اعلام كرد و افزود: بر اساس آمارهاي رسمي همچنان يك زن از بين سه زن خشونت هاي جسمي، جنسي يا تجاوز را تجربه كرده مي كند.
وي همچنين ازدواج اجباري و زير سن قانوني را از ديگر آسيب هاي اين حوزه دانست و گفت: پيش بيني مي شود در بازه زماني 2011 تا 2020 در حدود 140 ميليون دختر زير سن 18 سالگي ازدواج كنند.
سومين همايش ملي آسيب هاي اجتماعي ايران صبح امروز (چهارشنبه) در سالن ابن خلدون دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران برگزار و تا فردا پنجشنبه نيز ادامه دارد.
در سومين همايش ملي آسيب هاي اجتماعي ايران نشست‌هاي تخصصي همچون مسائل و آسيب هاي اجتماعي زنان، نقد و ارزيابي سياستگذاري در حوز آسيب هاي اجتماعي، سلامت رواني و اجتماعي، مسائل و آسيب هاي اقتصادي، آسيب هاي حوزه خانواده، آسيب ها و مسائل جمعيتي، آسيب هاي شهري با تاكيد بر شهرهاي جديد، تجارب سازمان هاي مردم نهاد در حوزه آسيب هاي اجتماعي و همچنين نشست تخصصي رسانه‌ها، فضاي مجازي و آسيب هاي اجتماعي برگزار مي‌شود.
آيين اختتاميه اين همايش عصر پنجشنبه در سالن ابن خلدون دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران با حضور اساتيد علوم اجتماعي برگزار مي شود.
اجتمام* 3377 * 3063