سپرده هاي سرمايه گذران گيتي پسند به تدريج بازپرداخت مي شود

اصفهان - ايرنا - دادستان عمومي و انقلاب اصفهان از بازپرداخت تدريجي سپرده هاي سرمايه گذاران شركت صنايع گيتي پسند اصفهان خبر داد.

به گزارش ايرنا، ' حسن رحيمي ' روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: شركت گيتي پسند از سال 90 با مشكلات مالي مواجه شد و دادستاني اصفهان براي حفظ و حراست از حقوق سپرده گذاران اين شركت به اين موضوع ورود كرد.
وي اظهاركرد: در حال حاضر بانظارت دستگاه قضايي مراحل بازپرداخت سپرده هاي سرمايه گذاران اين شركت در حال انجام است.
دادستان اصفهان همچنين به پرونده شركت نفت 'صدرا سپاهان' اصفهان اشاره كرد و گفت: در اين شركت، افراد بيش از 350 ميليارد تومان سپرده گذاري كرده بودند و اين شركت در اواخر سال 95 دچار وقفه در پرداخت سپرده ها به سپرده گذاران خود شد.
وي افزود: طي هماهنگي و مذاكره با مراجع اطلاعاتي، امنيتي و قضايي مشخص شد كه اين شركت برخلاف گيتي پسند كه داراي سرمايه بود حدود 100 ميليارد تومان بدهي دارد و اما اموال آن پاسخگوي پرداخت سپرده هاي افراد نيست.
رحيمي يادآور شد: به همين دليل مديران اين شركت پس از تشكيل پرونده كيفرخواست در قالب اخلال در نظم اقتصادي بازداشت شدند.
دادستان اصفهان همچنين درباره پرونده اختلاف بين پالايشگاه و شركت پتروشيمي نيز گفت: اين پرونده يك اختلاف حساب خصوصي است كه در تهران رسيدگي مي شود.
وي در پاسخ به سوالي درباره احكام بازداشت شدگان حوادث دي سال گذشته نيز گفت: تاكنون تنها براي ۱۵ نفر از بازداشت شدگان حكم قطعي صادر شده است و در ۱۴ مورد حكم قطعي صادر نشده و به دادگاه تجديد نظر ارجاع شده است.
رحيمي تصريح كرد: ساير بازداشت شدگان نيز تبرئه و آزاد شدند.
وي درباره وضعيت حقآبه كشاورزان نيز گفت: حقآبه كشاورزان محفوظ است اما مشكل كم آبي در بيشتر نقاط كشور وجود دارد و تامين آب شرب مردم روي خط قرمز قرار گرفته است.
دادستان اصفهان خاطرنشان كرد: در اين مورد دو موضوع وجود حق و ارتكاب جرم به دليل داشتن حق ديده مي شود ولي لازم به ذكر است كه هيچ كس به دليل داشتن حق نمي تواند به اموال عمومي از جمله خطوط لوله انتقال آب خسارت وارد كند.
ت/6994 / 2093