تكثير ماهيان گرمابي در پلدشت آغاز شد

اروميه- ايرنا- مدير شيلات و آبزيان آذربايجان غربي گفت: تكثير ماهيان گرمابي در مركز شهيد كاظمي پلدشت آغاز شد و تا هفته اول تير سال جاري ادامه مي يابد.

معصوم فصيح روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: ماهيان گرمابي شامل خانواده كپور ماهيان، انواع گونه هاي فيتوفاك، بيگ هد و آمور است كه در قالب 2 روش در داخل سالن به صورت مصنوعي و نيمه طبيعي پرورش داده مي شوند.
وي با اشاره به اينكه هدف از تكثير اين ماهيان، توليد 24 ميليون قطعه لارو و پنج ميليون قطعه كپور ماهيان با اوزان بيش از 10 گرم است، افزود: 20 درصد از اين تعداد كپور، 35 درصد فيتوفاك، 35 درصد بيگ هد و 10 درصد آمور است.
وي اضافه كرد: به منظور حفظ ذخاير آبزيان، بچه ماهيان توليدي در منابع آبي استان در استخرهاي ذخيره آب كشاورزي، مزارع بخش خصوصي و منابع آبي استان هاي همجوار رها مي شوند تا بعد از صيد و رسيدن به وزن مناسب به استان هاي همجوار و جمهوري آذربايجان صادر مي شوند.
مدير شيلات و آبزيان آذربايجان غربي با اشاره به اينكه در اين مركز هدف تنوع بخشي به انواع ماهيان بومي در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي است، اضافه كرد: با توليد و رهاسازي بچه ماهيان امكان اشتغال براي بيش از يكهزار نفر به صورت مستقيم و براي سه هزار نفر به صورت غير مستقيم فراهم شده است.
به گزارش ايرنا از زمستان پارسال پرورش چهار گونه بچه ماهي گرمابي از نوع كپور، آمور، فيتوفاك و بيگ هد به صورت مصنوعي و نيمه مصنوعي در اين مركز آغاز شد و اين بچه ماهي ها پس از سه ماه و رسيدن به وزن مطلوب علاوه بر تامين نياز استان به استان هاي همجوار صادر شدند.
پلدشت در داخل محدوده منطقه آزاد تجاري و صنعتي منطقه ماكو قرار گرفته و ظرفيت هاي گردشگري قابل توجهي در امتداد مرزهاي ايران با جمهوري نخجوان دارد؛ رودخانه ارس و گمرك پلدشت از ظرفيت هاي بزرگ اين شهرستان به شمار مي رود.
آذربايجان غربي استان برتر كشور در بين استان هاي غيرساحلي كشور در توليد آبزيان است.
7125

سرخط اخبار استان‌ها