اركستر ملی ایران در جمهوری آذربایجان به صحنه می رود

تهران - ایرنا - اركستر ملی ایران به رهبری فریدون شهبازیان و خوانندگی سالار عقیلی به مناسبت هفته فرهنگی ایران در جمهوری آذربایجان، پنجم تا نهم تیر ماه به این كشور سفر و در ششم و هشتم تیر ماه برنامه اجرا می كند.

به گزارش روز سه شنبه خانه موسیقی، اركستر ملی ایران به رهبری فریدون شهبازیان به مناسبت هفته فرهنگی ایران، پنجم تا نهم تیر ماه به جمهوری آذربایجان سفر می كند.
بر پایه این اعلام، اركستر ملی ایران به رهبری فریدون شهبازیان و خوانندگی سالار عقیلی، پس از اجرا در جام جهانی در روسیه، به مناسبت هفته فرهنگی ایران در جمهوری آذربایجان به این كشور سفر می كند و در باكو و گنجه ششم و هشتم تیرماه به اجرای برنامه می پردازد.
در این كنسرت قطعات ؛ جام تهی از فریدون شهبازیان، ساغر از همایون خرم، بهار عاشق شعر محلی بختیاری از روح اله خالقی، از خون جوانان وطن از عارف قزوینی، خوشه چین ازنصراله زرین پنجه، ایران ازبابك زرین، جام مدهوشی ازعلی تجویدی ،سرود گل ازحسین دهلوی اجرا می شود.

** اجرای قطعه ایرلیق
همچنین اركستر ملی ایران در این كنسرت 'قطعه آذربایجانی' ایریلیق از علی سلیمی را اجرا می كند.
اركستر ملی ایران ششم و هشتم تیر ماه ساعت 19 در شهرهای باكو و گنجه جمهوری آذربایجان به روی صحنه می رود.
فراهنگ ** 1418 ** 9053