كاهش دبي چشمه‌ها دليل كمبود آب آشاميدني در سمنان است

سمنان- ايرنا- مديرعامل شركت آب و فاضلاب شهري سمنان گفت: علت اصلي كاهش فشار و كمبود آب آشاميدني شهر سمنان كاهش آبدهي چشمه هاي روزيه و گل رودبار است.

محمد طاهري روز سه شنبه در نشست خبري به مناسبت هفته ملي آب،افزود: نياز آب آشاميدني شهر سمنان در زمان اوج مصرف 950 ليتر بر ثانيه و ظرفيت توليد در اين شهر 650 ليتر بر ثانيه است كه نشان از كمبود 300 لير بر ثانيه اي دارد.
وي با اشاره به اينكه 50 درصد از آب آشاميدني شهر سمنان از چشمه هاي روزه و گل رودبار و 50 درصد از چاه ها تامين مي شود، خاطرنشان كرد: تامين آب آشاميدني شهر سمنان حدود 400 ليتر بر ثانيه از چشمه روزيه، 300 ليتر بر ثانيه از چاه ها و حدود 70 ليتر بر ثانيه از چشمه گل رودبار تامين مي شود.
مديرعامل شركت آب و فاضلاب شهري سمنان با اشاره به مقايسه ميزان آبدهي منابع آبي سمنان در خرداد 96 با خرداد 97، گفت: چشمه روزيه در خرداد سال گذشته 44 ليتر بر ثانيه آبدهي داشت كه اكنون به 280 ليتر بر ثانيه كاهش يافته است.
وي ادامه داد: چشمه گل رودبار در خرداد 96 به ميزان 163 ليتر بر ثانيه آبدهي داشت كه اكنون به 106 ليتر بر ثانيه رسيده است.
طاهري بيان كرد: در مجموع چشمه هاي روزيه و گل رودبار در خرداد 97 نسبت به سال گذشته در همين زمان 210 ليتر بر ثانيه كاهش آبدهي دارند.
وي به عميق شدن دسترسي به سطح آب چاه ها در سمنان اشاره و تاكيد كرد: در سال 1371 عمق دسترسي به آب در چاه هاي سمنان 150 تا 180 متر بود كه اكنون به 250 متر رسيده است، يعني در طول 25 سال 100 متر دسترسي به آب چاه ها عميق تر شده است.
طاهري خاطرنشان كرد: آبدهي چاه هاي در دهه 70 به طور متوسط 20 تا 25 ليتر بر ثانيه بود كه اكنون به 10 تا 15 ليتر بر ثانيه كاهش يافته و حدود 50 درصد كمتر شده است.
مديرعامل شركت آب و فاضلاب شهري سمنان يادآور شد: سه راه براي كاهش مصرف آب به شهروندان توصيه مي شود كه شامل ايجاد سايبان و نصب ترموستات براي كولرهاي آبي و نصب سرشيرهاي كاهش فشار آب است.
وي گفت: بر اساس بررسي ها ايجاد سايبان و نصب ترموستات براي كولرهاي آبي در مجموع تا 28 درصد و نصب سرشيرهاي كاهش فشار در خانه ها تا 45 درصد در مصرف آب صرفه جويي به همراه دارد.
مديرعامل شركت آب و فاضلاب شهري سمنان با اشاره به استانداردهاي تعريف شده جهاني درباره شرايط بهره برداري از منابع آبي، گفت: بر اساس استانداردهاي جهاني، برداشت از منابع زيزميني آب تا 20 درصد طبيعي، تا 40 درصد قابل توجه و تا 60 درصد بحراني است.
وي يادآور شد: اين ميزان برداشت در كشور 90 درصد و در استان سمنان بيش از 90 درصد است كه نشان از برداشت بيش از حدمجاز و فشار بر سفره هاي زيرزميني است.
مديرعامل شركت آب و فاضلاب شهري استان سمنان افزود: تامين آب آشاميدني در استان از سوي اين شركت براي 20 شهر انجام مي شود كه كمبود آب در 2 شهر سمنان و شاهرود در حد بحران است و بقيه شهرها در وضعيت سر به سر تامين آب مي شوند.
شركت آب و فاضلاب شهري استان سمنان 573 هزار جمعيت شهري 23 هزار جمعيت روستايي استان را در قالب 243 هزار انشعاب تامين آب مي كند.
در استان سمنان 530 كيلومتر خطوط انتقال آب آشاميدني، 2 هزار و 500 كيلومتر شبكه توزيع و 485 كيلومتر شبكه جمع آوري فاضلاب وجود دارد.
از 243 هزار انشعاب 47 هزار انشعاب پرمصرف شناسايي شده اند.
يكم تا هفتم تير هفته ملي آب نامگذاري شده است و شعار سال 2018 روز جهاني آب 'طبيعت براي آب' است.
6103/6026

سرخط اخبار استان‌ها