سهم چالدران از طرح هاي اشتغالزايي 40 ميليارد ريال است

اروميه- ايرنا- فرماندار چالدران گفت: سهم اين شهرستان از طرح هاي اشتغال زايي روستايي و عشايري در استان 40 ميليارد ريال است كه براي اجراي طرح هاي اشتغال پايدار به صورت تسهيلات در اختيار صاحبان طرح قرار مي گيرد.

كريم حسين زاده روز يكشنبه در دومين جلسه شوراي اداري شهرستان چالدران افزود: با برنامه ريزي هاي انجام شده اميدواريم اين ميزان به 60 ميليارد ريال در سال جاري افزايش يابد.
وي اظهار اميدواري كرد كه بانك هاي عامل چالدران در راستاي توسعه اشتغال زايي پايدار همكاري بيشتري در پرداخت تسهيلات به طرح هاي بررسي شده در كميته اشتغال داشته باشند.
وي اضافه كرد: در دولت تدبير و اميد يك هزار و 100 ميليارد ريال اعتبار براي اجراي طرح هاي عمراني شهرستان چالدران تصويب شده كه قابل مقايسه با سالهاي پيش از اين دولت نيست.
وي بيان كرد: 550 ميليارد ريال از اين اعتبار تخصيص يافته كه اميدواريم روز به روز بيشتر شود.
فرماندار چالدران گفت: مديران دستگاه هاي اجراي شهرستان نسبت به اتمام يا شروع طرح هاي عمراني كه در گذشته آغاز و يا پيمان سپاري شده اقدام و در راستاي جذب و تخصيص اعتبارات آنها تلاش كنند.
حسين زاده با اشاره به بركات بنياد علوي در اين شهرستان افزود: كمك به تجهيز اورژانس بيمارستان شهيد بهشتي، تسطيح و شن ريزي راه هاي روستايي و ساخت خانه كشتي و ورزش بانوان از جمله اقدامات اين بنياد در شهرستان است كه مديران ادارات بايد همكاري تنگاتنگي با اين بنياد در جهت اجراي طرح توسعه ملي چالدران داشته باشند.
وي اضافه كرد: محور حركت دولت محروميت زدايي است و اجراي طرح فاضلاب شهري شهر سيه چشمه، آب شرب روستايي، آسفالت ريزي روستاهاي زيرسازي شده توسط بنياد مسكن، طرح هاي گردشگري، طرح هاي منابع طبيعي و برقراري تعادل دام و مرتع، طرح هاي شهرداري ها، گاز رساني به روستاها و شهر آواجيق، بهسازي و آسفالت ريزي راه هاي روستايي و بين شهري و اتمام فضاهاي در حال ساخت حوزه بهداشت و درمان از جمله طرح هاي مهم دولت در راستاي محروميت زدايي در چالدران است.
به گزارش ايرنا چالدران، محروم ترين شهر آذربايجان غربي و دومين شهر محروم كشور بر اساس شاخصه هاي استخراج شده است.
به علت محروميت اين شهرستان، بنياد علوي و بنياد مستضعفان در كنار وزارت كشور، طرح هاي توسعه چالدران را در دستور كار قرار داده است؛ شهرستان مرزي چالدران در شمال آذربايجان غربي قرار دارد.
8137/2093

سرخط اخبار استان‌ها