زيرساخت صدور مرخصي خودروهاي اروندي فراهم است

آبادان - ايرنا - قائم مقام سازمان منطقه آزاد اروند گفت: زيرساخت هاي لازم براي صدور مرخصي تابستاني خودروهاي پلاك اروند فراهم است.

عبدالله كعبي يك شنبه درگفت وگو با ايرنا اظهار داشت: طبق قانون ،گمرك جمهوري اسلامي مسئول صدور مرخصي براي خودروهاي پلاك اروند است ولي با توجه به فراهم نبودن زيرساخت ها در گمرك خرمشهر ، آمادگي صدور مرخصي به خودروهاي اروندي در گمرك منطقه آزاد اروند هستيم.
وي افزود : در صورتي كه مسئولين استان مجوز لازم براي صدور مرخصي تابستان به خودروهاي پلاك اروندي را به سازمان منطقه آزاد اروند واگذار كنند در كوتاه ترين زمان امكان صدور مرخصي براي اين خودورها فراهم خواهد شد.
كعبي گفت:در اين زمينه هماهنگي لازم با پليس راهور انجام شده و منتظر صدور مجوز براي ثبت مرخصي خودروها از منطقه آزاد اروند هستيم .
قائم مقام سازمان منطقه آزاد اروند افزود:همه امكانات براي صدور مرخصي تابستاني خودروهاي منطقه آزاد اروند آماده است اما از سوي مسئولين استاني دستور صدور مرخصي داده نشده است.
خودروهاي پلاك اروند كه از شهريور 1393 اجازه داشتند در كل خوزستان تردد داشته باشند براي اين خودروها از بندر خرمشهر كه در محدوده منطقه آزاد اروند واقع شده مرخصي صادر مي شود.
خوروهاي منطقه آزاد اروند در طول سال مي توانند با دريافت مرخصي و تعويض پلاك در ساير استان هاي كشور تردد كنند.
بيش از 30 هزار خودروي پلاك اروندي در سطح استان خوزستان تردد مي كنند.
منطقه آزاد اروند با مساحت 37 هزار و 400 هكتار در شمال غربي خليج فارس واقع شده كه شامل شهرهاي آبادان، خرمشهر و مينوشهر(جزيره مينو) مي باشد كه در محل تلاقي رودخانه هاي اروند رود و كارون قرار دارد.
اين منطقه كه همجوار با كشورهاي عراق و كويت واقع است با داشتن ظرفيت حمل و نقل جاده اي، ريلي، دريايي و هوايي از اهميت اقتصادي ويژه اي برخوردار است.
3015/7165/6002