1500 تن قير به كمربندي شمالي سبزوار اختصاص يافت

سبزوار- ايرنا- نماينده مردم سبزوار در مجلس شوراي اسلامي گفت: 1500 تن قير رايگان امسال براي تكميل مسير كمربندي محيطي شمالي شهر سبزوار اختصاص يافت كه در مرحله نخست 500 تن آن تحويل شد.

به گزارش ايرنا رمضانعلي سبحاني فر، يكشنبه در حاشيه بازديد از كمربندي شمال شرق سبزوار به خبرنگاران گفت: كمربند شرق - شمال - غرب شهر سبزوار 10 كيلومتر طول دارد كه در چهار مرحله به طور كامل اجرا مي شود.
وي افزود: مرحله نخست اين كمربند در ضلع شرقي سبزوار با عنوان 'بزرگراه هشت بهشت' اجرا و افتتاح شده و يك خط از مرحله دوم اين كمربند نيز با عنوان 'بلوار ابريشم' از ميدان خليج فارس تا بلوار توحيدشهر به بهره برداري رسيده است.
سبحاني فر با بيان اينكه با تكميل طرح كمربندي شمالي، بار ترافيكي شهر سبزوار كاهش مي يابد، افزود: نخستين مشكل اجراي اين طرح رفع معارض و تملك زمين هاي آن توسط شهرداري بود.
وي اظهار كرد: در نشست با وزير راه و شهرسازي، موضوع رفع معارض در هيات مديره امور اراضي شهري مطرح و موافقت لازم براي انتقال مالكيت 300 هكتار زمين منطقه به شهرداري سبزوار دريافت شد.
شهردار سبزوار نيز با اشاره به اينكه تاكنون 2 مرحله از ساخت كمربندي شمالي شهر اجرا شده، افزود: در مرحله سوم كمربند اطراف شهر سبزوار از شمال غرب تا جاده اسفراين به طول 2،7 كيلومتر اجرا و در ادامه با پيوستن به ميدان سربداران حلقه اتصال تكميل و قوس كمربندي شهر سبزوار كامل مي شود.
سيدعلي كوشكي افزود: اجراي طرح كمربندي سبزوار نياز به 130 ميليارد ريال اعتبار دارد كه تاكنون 50 ميليارد ريال آن در 2 مرحله كمربند شرق و شمال شرق هزينه شده است.
وي اظهار داشت: ايجاد كمربند در اطراف شهر سبزوار طبق ابلاغ مصوبه طرح جامع سال 91 به شهرداري سبزوار است كه جلوگيري از حاشيه نشيني، دسترسي آسان شهروندان به خدمات شهري، كاهش ترافيك و مصرف سوخت از آثار مثبت آن است.
گستره شهر سبزوار سه هزار و 754 هكتار و جمعيت اين شهر حدود 250 هزار نفر است.
سبزوار در 230 كيلومتري غرب مشهد مقدس قرار دارد.
8145/5132