طرح سد سبز الگویی مناسب برای بیابانزدایی در جهان است

كرج- ایرنا- سفیر جمهوری دموكراتیك خلق الجزایر درایران با بیان اینكه كشورش در امر بیابانزدایی پیشرو است ، گفت: طرح موفق سد سبز الجزایر الگویی مناسب برای بیابانزدایی در ایران و جهان است.

به گزارش ایرنا، عبدالمنعم الاحریز روز یكشنبه در نشست علمی گرد و غبار، چالش ها و راهكارها كه در پردیس كشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در كرج برگزار شد، افزود: میزبانی نشست منطقه ای بررسی موضوعات كلیدی كنوانسیون مقابله با بیابانزایی در سال 2011، ارایه ششمین گزارش ملی اجرای كنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با بیابانزایی در سال 2016 توسط الجزایر از جمله دلایل این موفقیت است.
وی با بیان اینكه جنوب الجزایر نیز با مشكل ریزگردها مواجه است، اظهار داشت: بیش از 87 درصد مساحت الجزایر با وسعتی تقریبا برابر با 2 میلیون كیلومتر مربع یا به عبارتی 200 میلیون هكتار را منطقه صحرا تشكیل می دهد كه در جنوب این كشور واقع شده است.
الاحریز افزود: در این بخش از كشور سالانه شاهد جابه جایی بین 60 تا 200 میلیون تن گرد و خاك و مقدار 10 تا 20 میلیون تن ماسه توسط باد هستیم.
وی بیان داشت: پدیده بیابانزایی در الجزایر، بیشتر در استپ های مناطق خشك و نیمه خشك فلات ها كه حدود 84 درصد از مساحت كل كشور را در برمی گیرد، اتفاق می افتد.
سفیر الجزایر در ایران اضافه كرد: این مناطق كه از وسعتی بالغ بر 32 میلیون هكتار برخوردار هستند جمعیتی بیش از 4 میلیون نفر را در خود جای داده اند و همواره جزء مناطق قابل توجه در امر پرورش گوسفند با ظرفیتی حدود 18 میلیون راس بوده اند.
وی با تشریح آسیب های بیابانزایی در الجزایر گفت: بیش از40 سال است كه الجزایر با رویكردی جامع مبتنی بر مشاركت بخش های مختلف به مقابله با بیابانزایی پرداخته است.
الاحریز خاطرنشان كرد : برهمین اساس الجزایر برای مقابله با پدیده بیابانزایی از ابتدای دهه 70 میلادی طی اقداماتی جسورانه و بی سابقه به اجرای پروژه كلان 'سد سبز' مبادرت ورزیده است.
وی بیان داشت: این پروژه مرزهای غربی و شرقی الجزایر را با مسافتی بیش از1500 كیلومتر و میانگین عرض 20 كیلومتر به هم متصل می كند.
این جنگل كاری كه بازدهی آن در نقاط مختلف از 50 تا 100 درصد متغییر است، مساحتی بیش از 3 میلیون هكتار را تحت پوشش قرار می دهد.
از اهداف این كمربند سبز می توان به تقویت و محافظت از خاك، حفظ سفره های آبی، بهره برداری معقول از آب ها و مقابله با پیش روی بیابان اشاره كرد.
وی گفت: البته تا كنون تدابیر دیگری نیز به منظور مقابله با پیشروی بیابان در قالب 'اقدام ملی مقابله با بیانان زایی' در نظر گرفته شده است.
سفیر الجزایر در ایران یادآور شد: دخیل كردن آحاد مردم درتمام سطوح و آگاه سازی گسترده در زمینه خطرات پدیده بیابان زایی، جنگل كاری، مقابله با تخریب جنگل ها و حفاظت از گونه های زیستی از جمله تدابیری هستند كه هر شهروند به شركت در آن دعوت شده است.
وی اضافه كرد: توسعه اجتماعی اقتصادی و فرهنگی فلات های مرتفع به منظور استقرار جمعیت های محلی از طریق جذب سرمایه عمومی، تقویت ظرفیت های اقلیمی و آب و هوایی، آبی و ملی ضروری است .
سفیر الجزایر بیان داشت: به كمك سامانه هشدار خشكسالی و توسعه بخش كشاورزی دامپروری از طریق توانمندسازی اراضی با جذب سرمایه خصوصی از دیگر محورهای این برنامه است.
وی تصریح كرد: الجزایر در زمینه برنامه های محلی مقابله با بیابان زایی به اجرای 12 هزار پروژه در چارچوب برنامه 5 ساله (2014-2010) پرداخته است.
الاحرز افزود: این برنامه ها با هدف تقویت و توسعه 'سد سبز'، ترویج بهره برداری معقول از مراتع و نیز آگاه سازی مسئولین محلی و شهروندان برای تعهدی پایدار در مقابله با بیابانزایی، تدوین شده است.
وی بیان داشت: این اقدام ملی در اجرای دستور كار 10 ساله (2018-2008) كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با بیابان زایی (UNCCD) تهیه شده است.
در نشست یكروزه علمی گرد و غبار، چالش ها و راهكارها كه در پردیس كشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در كرج ، كارشناسان داخلی و خارجی راه های مقابله با بیابانزایی و پدیده گرد وخاك در ایران و جهان را مورد بررسی قرار می دهند.
6156/ 6155