ايران و ارمنستان بر توسعه همكاري هاي قضايي تاكيد كردند

مسكو -ايرنا- سفير ايران در ايروان با وزير دادگستري ارمنستان ديدار و در خصوص توسعه همكاري هاي قضايي، آشنايي با قوانين و مقررات حقوقي و قضايي دو كشور و تبادل زندانيان و رسيدگي به وضعيت زندانيان ايراني با طرف ارمني مذاكره كرد.

به گزارش عصرپنجشنبه ايرنا، سيد كاظم سجادي سفير ايران در ايروان امروز در ديدار با آرتاك زيناليان ضمن تبريك انتصاب وي بعنوان وزير دادگستري ارمنستان، خواستار توسعه همكاري هاي قضايي بين دو كشور شد.
سفير ايران در ارمنستان بر توسعه همكاري هاي دو كشور در حوزه هاي مختلف بويژه سفر اساتيد حقوقي و قضايي دو كشور جهت آشنايي از قوانين و مقررات حقوقي و قضايي ايران و ارمنستان، اعزام دانشجويان حقوق براي گذراندن دوره هاي آموزشي، سرعت دادن به انتقال محكومين و همچنين تبادل تجربيات مفيد متخصصين براي اداره بهتر زندانيان تاكيد كرد.
سجادي همچنين از وزير دادگستري ارمنستان دعوت كرد براي مذاكره با مقام هاي قضايي كشورمان و آشنايي با پيشرفت هاي ايران در حوزه هاي حقوقي و قضايي به تهران سفر كنند.
وزير دادگستري ارمنستان نيز در اين ديدار ضمن موافقت با مباحث مطرح شده وعده داد در اولين فرصت ممكن به تهران سفر و از نزديك با مقام هاي قضايي كشورمان پيرامون همكاري هاي مشترك و سرعت بخشيدن به انتقال محكومين گفت وگو و مذاكره كند.
شبد**اروپام*391 **1010