كمبود برق تابستاني در آذربايجان غربي با همكاري ادارات تامين مي شود

اروميه- ايرنا- مديرعامل شركت توزيع نيروي برق آذربايجان غربي با تاكيد بر صرفه جويي مردم در مصرف برق طي ايام گرم سال، گفت: كمبود ميزان برق توليدي در استان طي روزهاي تابستان امسال با قطع برق ادارات و جايگاه هاي سي ان جي در زمان اوج مصرف تامين مي شود.

اكبر حسن بگلو روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: طي سال جاري به دنبال كمبود آب پشت سدها و كاهش توان توليد نيروگاه هاي برق آبي ميزان توليد برق در كشور كم شده است و بخشي از آثار آن در آذربايجان غربي نيز احساس خواهد شد.
وي اضافه كرد: ميزان توليد برق در آذربايجان غربي طي فصل تابستان به دليل اثرگذاري گرماي هوا بر توليد برق نيروگاه هاي گازي كاهش مي يابد و همين امر، بهره مندي استان از بخشي از توليد كشوري را براي تامين برق مصرفي ضروري مي كند.
وي بيان كرد: طبق پيش بيني ها ميزان توليد برق طي تابستان امسال در آذربايجان غربي يكهزار و 16 مگاوات است در حالي كه مصرف اين بخش به يكهزار و 47 مگاوات خواهد رسيد.
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق آذربايجان غربي ادامه داد: كمبود توليد در كشور و استان بايد به طريقي در بخش مصرف جبران شود كه با توجه به تمهيدات انديشيده شده قرار است اين كمبود را با همكاري ادارات در كاهش مصرف به ويژه در وسايل سرمايشي و جايگاه هاي سي ان جي تامين كنيم.
حسن بگلو تاكيد كرد: طبق اين برنامه ريزي ها، جايگاه هاي سي ان جي در ساعات اوج مصرف شامل 12 تا 16 هر روز به صورت نوبتي تعطيل مي شود و مشوق هايي را براي جلوگيري از زيان اين جايگاه ها در نظر گرفته ايم.
وي گفت: طبق بررسي ها در اين ساعت ها مشكل خاصي در توزيع سي ان جي بين خودروها ايجاد نمي شود ولي مي توان با خاموش كردن برق اين جايگاه ها در تامين برق مصرفي مردم موفق بود.
وي افزود: ادارات نيز ملزم به استفاده كمتر از وسايل سرمايشي شده اند و طبق مقررات در نظر گرفته شده قرار است اين سيستم ها را از ساعت 12 خاموش كنند.
وي اضافه كرد: استفاده از ژنراتورهاي برق براي خارج شدن از مدار برق رساني و كاهش مصرف ديگر لوازم برقي اداري از جمله مواردي است كه ادارات بايد رعايت كنند.
وي بيان كرد: بازرسي هاي مداومي از سوي شركت توزيع نيروي برق آذربايجان غربي از ادارات انجام مي شود تا مقررات انديشيده شده براي فصل گرم سال به درستي اجرا شود.
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق آذربايجان غربي گفت: البته شهروندان و مشتركان برق خانگي نيز بايد در اين خصوص احساس مسووليت كنند تا با كم شدن برق مصرفي در استان از خاموشي هاي برنامه ريزي شده كاسته شود.
حسن بگلو افزود: ما تمام توان خود را براي جلوگيري از خاموشي گسترده به كار مي گيريم ولي همكاري مردمي، مهمترين شرط در تحقق اين امر به شمار مي رود.
به گزارش ايرنا با افزايش دما در فصل گرما و استفاده بيش از حد از وسايل سرمايشي پرمصرف نظير كولرهاي گازي، امكان خاموشي در سطح كشور وجود دارد.
وسايل سرمايشي بيشترين استفاده برق در بين مشتركان را به خود اختصاص مي دهند؛ طبق بررسي ها سالانه 20 هزار مگاوات برق در اين سيستم ها در كل كشور مصرف مي شود كه رقم بسيار زيادي است.
2093/3072

سرخط اخبار استان‌ها