خدمت به روستاها مانع افزایش مناطق حاشیه نشین می شود

قزوین-ایرنا-مدیركل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین با تاكید بر جلوگیری از افزایش مناطق حاشیه نشینی، گسترش خدمات فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی و ایجاد فرصت اشتغال در مناطق روستایی و محروم را عامل بازدارنده مناسب در جلوگیری از افزایش حاشیه شهرها دانست.

به گزارش ایرنا مریم، بیدخام بعدازظهر چهارشنبه در نشست كارگروه ارتقای اجتماعی و فرهنگی كه با حضور نمایندگان دستگاه ها و سمن ها برگزار شد، افزود: هم اكنون بسیاری از دستگاه های اجرایی از جمله دانشگاه علوم پزشكی، كمیته امداد، آموزش و پرورش، بهزیستی، راه و شهرسازی به همراه سازمان های مردم نهاد اقدام های مختلفی را در جهت كنترل و بهبود وضعیت مناطق حاشیه نشین انجام داده اند اما هنوز آن طور كه باید خروجی مثبت و موثری را در این زمینه شاهد نبوده ایم.
وی با بیان اینكه این مناطق مستعد جرم بوده و فقر اقتصادی و فرهنگی، مشاغل كاذب، انحراف و آسیب های مختلف اجتماعی مانند اعتیاد از جمله تهدیدات در این مناطق به شمار رفته، یادآور شد: لازم است برای كنترل مسایل یاد شده با تشكیل كمیته های تخصصی و با حضور دستگاه ها و سمن های مربوط به این حوزه ها، خدمات به این مناطق را هدفمند و یك كاسه كرد.
وی اظهار داشت: حاشیه نشینی جزو پنج آسیب اولویت دار از نظر مقام معظم رهبری و كنترل آن به عنوان یكی از سیاست های جدی دولت مطرح بوده و با طرح آن در شورای اجتماعی كشور از استان ها خواسته شده تا طرح ها و ایده خود را در این زمینه ارایه دهند.
بیدخام خاطرنشان كرد: برخی از مناطق حاشیه نشین مربوط به بخش تاریخی شهرها بوده كه رفته رفته با خروج خانواده های با اصالت، مهاجران از محیط و فرهنگ های مختلف در آنها سكونت یافته و همین مساله، خود این مناطق را مستعد جرم می كند.
به گفته وی، حاشیه نشینی آسیبی دو سویه بوده به گونه ای كه از طرفی شهر، حاشیه نشین ها را از نظر اقتصادی و فرهنگی حذف می كند و از سوی دیگر خود حاشیه نشینان هم این وضعیت را پذیرفته و آن را باز تولید می كنند.
بیدخام، توانمندسازی و آموزش مهارت های مختلف، تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در این مناطق و ارایه امتیازهای تشویقی برای افرادی كه به دنبال كار در مناطق حاشیه نشین هستند را از جمله راهكارهای تاثیرگذار برای كنترل و بهبود وضعیت این مناطق عنوان كرد.
وی اضافه كرد:انتظار داریم دستگاه ها و سمن ها برنامه های كوتاه مدت و بلند مدت خود را با ارایه راهكار های مورد نیاز در حوزه كنترل مناطق حاشیه نشین به ما ارایه كنند.
مدیركل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین، تشكیل بانك اطلاعاتی در امور مناطق حاشیه نشین با احراز و شناسایی جزئیات دقیقی از مشكلات آنها از جمله تعداد معتادان و زنان بازدار برای تقویت خدمات به این مناطق را بسیار مهم دانست و گفت: معضل حاشیه نشینی بیانگر عدم سلامت در ساختار اجتماعی و اقتصادی است و باید تلاس كنیم با یكسان سازی و افزایش خدمات به ساكنان این مناطق، راهكارهای مناسب و موثر را در جهت ارتقای جایگاه محیط شهر ارایه كنیم.
7388/8054