براي نگهداري و مرمت بافت تاريخي يزد رديف بودجه اختصاص يافت

يزد - ايرنا - رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي يزد گفت: براي نگهداري و مرمت بافت تاريخي مركز استان رديفي در قانون بودجه سنواتي اختصاص يافت.

به گزارش روز سه شنبه روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي يزد، سيد مجتبي حسيني پور با اشاره به ثبت 200 هكتار از محدوده تاريخي شهر يزد در فهرست ميراث جهاني يونسكو افزود: با پيگيري هاي انجام شده اعتباري در قانون بودجه به اين مهم اختصاص پيدا كرد.
وي بدون اشاره به مبلغ تخصيصي اظهار كرد: در سفر چندي قبل محمد باقر نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه، نگهداري و مرمت بافت تاريخي يزد در فهرست مناطق برخوردار از بودجه قرار گرفت.
به گفته رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي يزد،بودجه مصوب به صورت ملي در اختيار سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور قرار مي گيرد.
ويي اظهار اميدواري كرد با جذب اعتبار قدم هاي موثر در جهت حفظ بافت تاريخي برداشته شود.
بافت تاريخي شهر يزد حدود 700 هكتار مساحت دارد كه در فهرست آثار ملي ثبت شد و هرگونه دخل و تصرف بدون مجوز ميراث فرهنگي در آن ممنوع است.
سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو) 18 تيرماه سال 1396 در اجلاس كراكوف لهستان، حدود 200 هكتار از عرصه بافت تاريخي شهر يزد را در فهرست ميراث جهاني قرار داد.
1968/ 2047/