چرخش اردن به سوي سوريه اجتناب ناپذير است

تهران - ايرنا - دبير انجمن فرهيختگان و فعالان رسانه اي اردن، گفت: چرخش رسمي به سوي سوريه يك گزينه اجتناب ناپذير براي اردن است .

به گزارش يكشنبه شب ايرنا، ناجي الزعبي در گفت و گو با خبرگزاري 'عربي اليوم' افزود: اين بازگشت به سوي سوريه به دليل تنها ماندن اردن، پيروزي هاي ارتش سوريه و فراهم شدن زمينه هاي شكوفايي ملي در اين كشور و افول سلطه و هيمنه آمريكا قطعي است.
وي اظهارداشت: بحران كنوني اردن نتيجه سياست ها و اقتصاد متكي به امريكا و رژيم صهيونيستي است و با رفتن يك نخست وزير و آمدن ديگري پايان نمي يابد چرا كه نخست وزيرها توسط شاه انتخاب مي شوند.
الزعبي اضافه كرد: اراده ملت در انتخاب نخست وزير نقشي ندارد و اين يك معادله معكوس است و در نتيجه نخست وزير تابع شاه است كه ارتباطي ساختاري با آمريكا دارد و نه ملت.
اين كارشناس اردني گفت: حكومت همه امكانات و ثروت هاي كشور و حتي دين، رسانه و زندگي سياسي را مصادره و آگاهي، انديشه، فرهنگ، آموزش و زنان را سركوب كرده است.
وي بيان كرد: بدهي اردن به 40 ميليارد دلار رسيده بطوريكه اردن را به يك كشور ورشكسته رانتي تبديل كرده است، پس تغيير نخست وزير فقط گامي براي انتقال بحران و مديريت آن و تلاشي نا اميدانه براي كاهش خشم ملت است كه پيش بيني مي شود كه اين خشم شديدتر شود و به آستانه انفجار برسد.
دبيرانجمن فرهيختگان و فعالان رسانه اي اردن اظهارداشت: قانون ماليات بردرآمد باعث اعتراض هاي مردمي شد و اين يك اقدام ساختگي براي مشغول كردن ملت به معركه دفاع از لقمه نان خود و از طرف ديگر نقش آفريني و مشاركت دولت درتوطئه 'معامله قرن' است.
الزعبي افزود: همه ديديم كه ملت را به جاي ايستادن در كنار برادران سوري به اين بازي ها مشغول كردند و درحالي كه به غزه تجاوز شد، سالگرد نكبت و حتي روز قدس گذشت و هيچكس متوجه نشد و حكومت اردن نيز سكوت كرد و تنها سفارت ايران در امان بود كه روزجهاني قدس را گرامي داشت.
اين سرتيپ بازنشسته اردني درباره ادعاي سخنگوي رسمي دولت اردن مبني بر دخالت سوريه در اعتراض هاي اردن اظهارداشت: اين يك سخن پوچ و توهين به شعورملت است.
الزعبي گفت: اين بحران نتيجه سياست فقيرسازي، سركوب، فساد و خزيدن در آغوش آمريكا و رژيم صهيونيستي و كشورهاي مرتجع عربي است و ادعاي سخنگو نشانه جهل يا ناديده گرفتن دلايل اصلي اعتراض هاي مردمي است.
وي درباره تلاش ها براي اجراي توطئه وطن جايگزين براي فلسطيني ها نيز اظهارداشت: اين يك تلاش قديمي و ادامه دار است كه با صخره پايداري ملت سوريه ، محور مقاومت و ملت فلسطين كه آخرين نمونه آن شكست تجاوز به غزه بود برخورد خواهد كرد و درهم خواهد شكست.
اعتراض هاي مردمي و اعتصاب سراسري در اردن به ويژه امان پايتخت اين كشور نسبت به افزايش نرخ مواد سوختي و مخالفت با قانون جديد ماليات بر درآمد از 9 خردادماه آغاز شده است .
اعتراض ها در اردن منجر به استعفاي 'هاني الملقي' نخست وزير و تعيين 'عمر الرزاز' وزير آموزش و پرورش به جاي وي شد.
معترضان اردني خواستار تغيير سياست هاي دولت اين كشور به ويژه اصلاحات اقتصادي در جلوگيري از خالي كردن جيب شهروندان و گراني شدند.
الرزاز نخست وزير جديد اردن گفته است كه متعهد به مذاكره با طرف هاي مختلف براي دستيابي به سيستم مالياتي عادلانه در اين كشور مي شود.
تداوم اعتراض هاي مردمي در اردن طي روزهاي اخير با اعمال خشونت از سوي ماموران امنيتي و پليس اين كشور مواجه شد. در جريان درگيري هاي اخير در اردن تعدادي از معترضان و ماموران امنيتي اين كشور مجروح شده اند .
رسانه هاي خبري اعلام كردند كه معترضان نه تنها خواستار لغو قانون جديد ماليات بر درآمد هستند، بلكه در شعارهاي خود درخواست انحلال پارلمان و سرنگوني پادشاهي را مطرح كرده اند.
بر اساس گزارش هاي رسيده، معترضان همچنان در شهرهاي مختلف اردن به تحصن و اعتصاب ادامه داده و شعارهاي ضد دولتي سر مي دهند.
اعتراضات جاري در اردن بزرگترين تظاهرات ضد دولتي در پنج سال گذشته در كشوري است كه يكي از با ثبات ترين كشورهاي منطقه غرب آسيا به شمار مي رود.
فعالان سياسي معتقدند، بازگشت قيمت ها به وضع پيشين هم نمي تواند اعتراضات مردمي در اردن را متوقف كند، زيرا بحراني كه دامنگير اين كشور شده، اقتصادي، اجتماعي و سياسي است و چنين بحراني نيازمند راه حلي ريشه اي است.
شبك**6116**3404