140 پروژه عمراني آماده واگذاري به بخش خصوصي است

كرمانشاه - ايرنا - رييس سازمان برنامه و بودجه كرمانشاه با بيان اينكه بايد بخش خصوصي را در اجراي پروژه ها مشاركت داد، گفت: 140 پروژه مختلف در استان آماده واگذاري به بخش خصوصي است.

به گزارش خبرنگار ايرنا، طهمورث الياسي روز شنبه در كارگروه اقتصاد مقاومتي كه در استانداري كرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: دستگاه هاي اجرايي بايد به دنبال جذب سرمايه از راه هاي مختلف به منظور اجراي پروژه ها باشند.
وي افزود: اين سرمايه گذاري مي تواند از طريق مشاركت با بخش خصوصي و يا واگذاري بخشي از پروژه به اين بخش باشد.
رييس سازمان برنامه و بودجه كرمانشاه با بيان اينكه بايد به مشكل پروژه ها و واحدهاي توليدي نيمه كاره رسيدگي شود، گفت: سازمان برنامه و بودجه مي تواند دستگاه هاي اجرايي را مكلف به واگذاري پروژه هاي نيمه كاره و رها شده كند.
الياسي با بيان اينكه براساس تصميم كميته واگذاري 140 پروژه در استان كرمانشاه بايد به بخش خصوصي واگذار شوند، گفت: 6 پروژه امسال توسط سازمان برنامه و بودجه واگذار مي شوند.
وي اعلام كرد به زودي كارگروه واگذاري پروژه هاي دستگاه هاي اجرايي با حضور نماينده تام الاختيار دستگاه هاي اجرايي تشكيل خواهد شد.
رييس سازمان برنامه و بودجه استان كرمانشاه، همچنين خطاب به مديران دستگاه هاي اجرايي تاكيد كرد: دستگاه هاي دولتي براي تامين نياز خود بتوانند تامين اعتبار كنند.
الياسي افزود: اگر دستگاه هاي اجرايي تكميل پروژ نيمه كاره اي را در اولويت كاري خود قرار ندهد، از آنها خواهيم خواست كه طرح مذكور را به بخش خصوصي واگذار كنند.
7445/8066

سرخط اخبار استان‌ها