اردوي تيم ملي دوچرخه سواري در گيلان با حادثه آغاز شد

رشت - ايرنا - 2 دوچرخه سوار حاضر در اردوي تيم ملي دوچرخه سواري استقامت جاده در گيلان دچار مصدوميت شدند.

رئيس هيات دوچرخه سواري استان گيلان روز پنجشنبه در مصاحبه اختصاصي با خبرنگار ايرنا اظهار كرد: آروين معظمي گودرزي و بهنام آرين دو ملي پوش دوچرخه سواري در تمرينات دچار آسيب ديدگي شدند كه متاسفانه آسيب ديدگي معظمي گودرزي بسيار شديد بود و اين دوچرخه سوار راهي بيمارستان شد.
سيدايمان دليل حيرتي افزود: معظمي گودرزي دارنده مدال نقره دوچرخه سواري بازي هاي آسيايي كره جنوبي و اميد كسب مدال طلاي بازيهاي آسيايي اندونزي بر اثر حادثه در تمرينات ، به بيمارستان منتقل و تحت عمل جراحي قرار گرفت.
وي ادامه داد: اين دوچرخه سوار شايسته ملي پوش ، حين تمرين در جاده آقا سيد شريف شهرستان شفت گيلان كنترل دوچرخه خود را در سرازيري از دست داد و با صورت به زمين برخورد كرد كه براثر اين حادثه ، از ناحيه صورت ، چشم ، بيني و پاي راست دچار مصدوميت شد.
وي بيان كرد: هم اينك وضعيت اين دوچرخه سوار ملي پوش رو به بهبودي است و بنا به گفته پزشكان ، وي مي تواند از سه هفته ديگر تمرينات خود را آغاز كند.
رئيس هيات دوچرخه سواري گيلان اضافه كرد: همچنين در تمرينات روز گذشته ، بهنام آرين يكي ديگر از ملي پوشان بر اثر حادثه از ناحيه دست ، دچار شكستگي شد.
دليل حيرتي خاطرنشان كرد: وضعيت پيست جاده شفت بسيار مناسب است و بروز چنين حوادثي براي دوچرخه سواران غيرقابل اجتناب است و اميدواريم كه اين 2 دوچرخه سوار هرچه سريعتر به تمرينات بازگردند.
وي اضافه كرد: اردوي آمادگي تيم ملي دوچرخه سواري استقامت جاده با حضور هفت دوچرخه سوار در بخش آقايان و 2 دوچرخه سوار در بخش بانوان در گيلان برپا شده و تا 22 خرداد نيز ادامه خواهد يافت.
وي خاطرنشان كرد: از اين تعداد ، چهار دوچرخه سوار در بخش آقايان و يك دوچرخه سوار در بخش بانوان به عضويت تيم ملي درخواهند آمد تا اواخر مرداد ماه سال جاري در مسابقات بازي هاي آسيايي 2018 اندونزي حضور يابند.
وي يادآور شد: البته پس از اتمام اردوي گيلان، تيم ملي دوچرخه سواري استقامت جاده در تور تركيه حضور خواهد يافت و پس از آن، آخرين مرحله اردوي تيم ملي نيز برپا مي شود كه به احتمال زياد، گيلان ميزبان آخرين مرحله اردوي آمادگي تيم ملي دوچرخه سواري استقامت جاده خواهد بود.
7285 /6030