۱۴ خرداد ۱۳۹۷،‏ ۱۳:۱۰
کد خبر: 82934419
۰ نفر
مكتب امام خميني (ره)، هادي و راهنماي بشريت

شهرري - ايرنا - امام راحل نماد بارز انسان كامل و معنوي است كه توانست با اجراي اصول مكتب اسلامي ملت ايران و جهان را بيدار كند؛ اصول مكتبي قدسي كه همچنان تداوم دارد و هادي و راهنماي بشريت است.

بسياري از جنبش‌هاي ديني و انقلابي در جهان با الهام از قيام امام خميني (ره) شكل گرفته و اين گفته ارزشمند مقام معظم رهبري كه انقلاب اسلامي بي نام خميني(ره) در هيچ كجاي جهان شناخته ‌شده نيست، يك واقعيت محض است.
نه تنها امام خميني (ره) به عنوان رهبر عالي ديني و انقلابي در سراسر جهان شناخته مي‌شود بلكه قيام امام (ره) و راهي كه پيش روي بشريت گذاشت هم به عنوان اميد و تكيه ‌گاه مستضعفان و گرفتاران در چنگال مستكبران كشورهاي مختلف است.
15خرداد سرآغاز تقابل جهاني مستضعفان با استكبار و استعمار است، اين رخداد عظيم با رهبري امام خميني (ره) شروع شد و با خون شهيدان و ايثارگران به ثمر نشست و امروز بركات آن در قيام مردم آزاده جهان در قالب بيداري اسلامي مشاهده مي ‌شود.
پيش از پيروزي انقلاب اسلامي استكبار جهاني بر ايران حاكم بود و عزتمندي را در كشور شاهد نبوديم ولي به بركت مكتب و ارزش هاي حضرت امام (ره) اكنون شاهد عزتمندي، عدالت و استقلال در ايران سلامي هستيم.

** در هم تنيده بودن معنويت با سياست
يكي از مهمترين اصول مكتب امام (ره) جدانبودن معنويت از سياست است. سياست و عرفان، سياست و اخلاق. امام (ره) كه تجسم مكتب سياسي خود بود، سياست و معنويت را باهم داشت و همين را دنبال مي كرد؛ حتي در مبارزات سياسي، كانون اصلي در رفتار امام معنويت او بود. همه رفتارها و مواضع امام حول محور خدا و معنويت بود.
حركت امام براي سعادت كشور و ملت بر مبناي هدايت شريعت اسلامي بود بنابراين تكليف الهي براي امام كليد سعادت به حساب مي آمد و او را به هدف هاي بزرگ آرماني خود مي رساند.
حرف نو مكتب سياسي امام بزرگوار براي دنيا اين است كه در همه اركان برنامه ريزي هاي يك قدرت سياسي، سياست با معنويت و قدرت با اخلاق همراه شود و اصول اخلاقي مورد مراعات قرار گيرد.

** اعتقاد به نقش مردم
اعتقاد راسخ و صادقانه به نقش مردم از ديگر اصول مكتب امام راحل است؛ كرامت و اراده انسان در مكتب سياسي امام (ره) داراي ارزش و قدرتمند و كارساز است.
نتيجه ارزشمندي و كرامت داشتن اين است كه در اداره سرنوشت بشر و يك جامعه، آراي مردم بايد نقش اساسي ايفا كند بنابراين مردم سالاري در مكتب سياسي امام بزرگوار از متن اسلام گرفته شده نوعي مردم سالاري حقيقي است؛ مثل مردم سالاري آمريكايي و امثال آن، شعار، فريب و اغواگري ذهن هاي مردم نيست.
مردم با رأي، اراده و ايمان خود راه و مسئولان خود را انتخاب مي كنند؛ بر اين اساس دو ماه از پيروزي انقلاب نگذشته بود كه امام اصل نظام برآمده از انقلاب را به رأي مردم گذاشت.

** نگاه بين المللي
بشريت، مخاطب امام در سخن و ايده سياسي است و نسخه سياسي او براي تمام ملت جهان است. ملت ايران اين پيام را به گوش جان شنيد، پايش ايستاد و برايش مبارزه كرد و توانست عزت و استقلال خود را به دست آورد اما مخاطب اين پيام، همه بشريت است.
مكتب سياسي امام (ره) استقلال، عزت و ايمان را براي همه امت اسلامي و همه بشريت مي خواهد؛ اين رسالتي است بر دوش يك انسان مسلمان.
البته تفاوت امام راحل با كساني كه براي خود رسالت جهاني قائل هستند اين است كه مكتب سياسي امام با توپ، تانك، اسلحه و شكنجه نمي خواهد ملتي را به فكر و به راه خود معتقد كند.
امروزه مسلمانان و نخبگان فتوحات فكري خود در ميدان هاي سياسي را برآمده از مكتب فكري امام مي دانند، توده هاي امت اسلامي با نام اسلام احساس عزت مي كنند، اين همان نگاه بين المللي مكتب امام به مسائل بشر است و مخصوص دنياي اسلام هم نيست.
بنابراين امروز مسأله فلسطين براي ما مهم و مصائب امت اسلامي براي ما دردناك است. آنچه در دنياي اسلام اتفاق مي افتد، براي ملت ايران و كساني كه به نام و ياد امام بزرگوار دلبسته و دلخوش هستند، مسائل اساسي است و نمي توانند نسبت به اين مسائل بي تفاوت باشند.
براي همين است كه دنياي استكبار مي خواهد بزرگترين جنايت ها را نسبت به ملت هاي مسلمان انجام دهد درحاليكه ديگر ملت هاي مسلمان نبينند، نفهمند و تصميم نگيرند و حتي اعتراض هم نكنند ولي به بركت ارزش هاي مكتب امام (ره)، ملت ايران مي بيند، مي فهمد، اعتراض مي كند، موضع مي گيرد و نسبت به مسائل دنياي اسلام بي تفاوت نمي ماند.

** پاسداري از ارزش ها
شاخص مهم ديگر مكتب سياسي امام بزرگوار، پاسداري از ارزش هاست، مهمترين رويدادي كه در سال هاي اخير تمام برنامه ريزي هاي غرب را به هم ريخت، وقوع انقلاب اسلامي ايران بود كه تأثير آن در روابط بين المللي در سطح جهان نمايان است.
علت اهميت ايران در دنياي غرب به جهت منابع زيرزميني نفت و گاز يا موقعيت جغرافيايي آن نيست بلكه به واسطه ارزش هاي اسلامي است كه ايران را به بركت انقلاب از ديگر كشورها مجزا مي كند كه نقش رهبري امام خميني در آن بركسي پوشيده نيست.
ما بايد خود را باور كنيم و اعتماد به نفس داشته باشيم تا به واسطه اين ارزش ها، نقش ايران را در نظام بين الملل تثبيت كنيم.

** عدالت اجتماعي
عدالت اجتماعي يكي از مهمترين و اصلي ترين خطوط در مكتب سياسي امام بزرگوار است. در همه برنامه هاي حكومت در قانونگذاري، اجرا و قضا نقشي اساسي دارد و شكاف هاي طبقاتي مورد نظر و هدف را پر مي كند.
همه برنامه ريزان، قانونگذاران، مجريان و همه كساني كه در دستگاه هاي گوناگون مشغول كار هستند، بايد اين را مورد توجه قرار دهند و يكي از مهمترين شاخص هاي حركت خود به حساب آورند.

** تداوم مكتب امام(ره)
امام راحل مكتب نظام اسلامي را بنيانگذاري كرد. 29 سال از آن زمان مي گذرد. بيشترين حملات هم در طول اين مدت به كشور، ملت و اين مكتب سياسي شده اما ملت ما روز به روز پيشرفت كرده است.
ملت ما در زمينه علم، عمران، سياست بين الملل، ارتقاي آگاهي هاي گوناگون، ساخت زيربناهاي عظيم كشور، كسب قدرت فناوري و احياي استعدادهاي مردمي و در بسياري از زمينه هاي ديگر پيشرفت هايي داشته است كه در گذشته حتي تصور آن هم نمي شد.
امروز پرچم اسلام، دينداري، شجاعت و نوآوري در زمينه سياست در دست ملت ماست. دشمنان در تبليغات خود سعي مي كنند اين دستاوردها را كوچك نشان دهند و آنچه را كه اين ملت به دست آورده از قلم بيندازند، اما نمي توانند.
در مسائل گوناگون جهاني و بين المللي، مواضع ما مستقل است. ما تحت تأثير سياست كسي قرار نمي گيريم و به سراغ جنجال و تنش آفريني نمي رويم اما ظلم را محكوم مي كنيم، با ظالم اعلام مخالفت و از مظلوم اعلام حمايت مي كنيم.
با وجود همه مشكلات، مردم ما همچنان پايبند ارزش هاي مكتب امام خميني (ره) هستند و اين راه تداوم دارد.
6003/ 1008
نويسنده: روح الله صائب