كودكان باید بدون شرمساری آزار جنسی را اعلام كنند

تهران - ایرنا - رئیس انجمن روانپزشكی كودك و نوجوان با توجه به اینكه در آزار جنسی معمولا فرد آسیب دیده به دلیل شرمساری، اتفاق را مخفی می كند، گفت: والدین باید حواسشان به تغییر رفتار ناگهانی فرزندشان باشد و به كودكانشان بیاموزند كه اگر دچار آزار جنسی شدند بدون شرمساری بیان كنند.

مهدی تهرانی دوست روز یكشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا با تاكید بر اینكه آموزش نقش مهمی در پیشگیری از آزار كودكان به ویژه آزار و تعرض های جنسی دارد، افزود: كودكان باید فرا گرفته باشند كه دیگران حق دست و نگاه كردن به اندام های بخصوص خصوصی آنها را ندارند و اگر فردی قصد تعرض داشته باشد، باید به والدینشان اطلاع دهند.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان اینكه معمولا آزار جنسی با مخفی كاری از سوی كودك و نوجوان مواجه می شود، افزود: كودكان باید آموزش ببینند كه هرگونه تعرض را بدون هیچ حس شرمساری و مخفی كاری بیان كنند.
تهرانی دوست با تاكید بر این كه نیازمند سیستمی حمایتی از كودكان و نوجوانان آسیب دیده هستیم، گفت: كودكان آزار دیده باید بتوانند در سریعترین زمان ممكن طلب كمك كنند و نگرانی از تهدید فرد آسیب رسان نداشته باشند.
این فوق تخصص روانپزشكی كودك و نوجوان با بیان این كه آزار جنسی در همه جوامع وجود دارد، افزود: این نوع افراد كه دچار مشكلات روانی و رفتاری هستند در تمام جوامع وجود دارند و موضوعی كه اهمیت دارد آگاهی جامعه از وجود چنین افراد بیمار و همچنین حمایت از افراد آسیب دیده است.
رئیس انجمن روانپزشكی كودك و نوجوان درباره نشانه هایی كه والدین باید مورد توجه قرار دهند، گفت: ترس، اضطراب، بی قراری، پرخاشگری مشكلات جسمی و یا هر گونه رفتارهای ناگهانی در كودكان و نوجوان باید جدی گرفته شود و رفتارهای آنها ارزیابی شود.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران با تاكید بر این كه نیازمند سیستمی چند وجهی برای پیشگیری از كودك آزاری نیاز است، گفت: باید آموزش های مسائل جنسی با ظرافت خاص كه مربوط به فرهنگ ما است به كودكان آموزش داده شود.
اجتمام*3377 *1569